„DIG-I-READY” projekts: iepazīstinām ar rezultātiem

Jau 2 gadu garumā Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums īsteno Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības projektu “DIG-I-READY: profesionālās izglītības iestāžu digitālā sagatavotība iekļaujošās vides aspektā” (Nr. 2021-1-DE02-KA220-VET-000033093).

25.oktobrī tehnikumā norisinājās otrais un noslēdzošais projekta rezultātu izplatīšanas pasākums, kurā pulcējās pārstāvji no dažādām izglītības iestādēm Daugavpilī un Augšdaugavas novadā, Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes, Augšdaugavas pašvaldības, cilvēku ar invaliditāti atbalsta organizācijām un Daugavpils iestādēm un organizācijām, kas dažādos veidos sniedz atbalstu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanas veicināšanai ne tikai izglītībā, bet sabiedrībā kopumā. Kopā pasākumā piedalījās vairāk nekā 45 dalībnieki.

Pasākuma laikā tā dalībnieki iepazinās ar abiem projekta ietvaros izstrādātajiem materiāliem: Labās prakses katalogu un Rokasgrāmatu. Lielāka uzmanība tika veltīta Rokasgrāmatai, skaidrojot rādot risinājumus, ko projekta partneri ir apkopojuši un izstrādājuši projekta ietvaros. Ar īpašu interesi izglītības iestāžu pārstāvji iepazina digitālo rīku un platformu plašo piedāvājumu, kas ir pieejams arī projekta tīmekļa vietnē https://digi-ready.eu/project, savukārt pasākuma otrajā daļā visi dalībnieki aktīvi izvērtēja Daugavpils un Augšdaugavas novada izglītības iestāžu gatavību pārejai darbam digitālā vidē atbilstoši projekta partneru izstrādātajiem kritērijiem – un izrādījās, ka mēs esam samērā gatavi digitālajam mācību procesam ārkārtas situācijā –, kā arī piedalījās atvērtajā diskusijā par iekļaujošai digitālai izglītībai un iekļaujošai digitālai sabiedrībai aktuāliem jautājumiem.

Projektu īsteno 9 partneri no 7 valstīm:

  • Palīgtehnoloģiju attīstības asociācija (Association for the Advancement of Assistive Technology; AAATE). Austrija
  • AIAS Bologna onlus (Itālijas Asociācija palīdzības sniegšanai cilvēkiem ar spastiku Boloņas provincē). Itālija
  • Bulgārijas-Vācijas valsts uzņēmums profesionālās izglītības centrs (ДП Българо-Германски център за професионално обучение; DP BGCPO). Bulgārija
  • Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (DTTT). Latvija
  • Eiropas pakalpojumu personām ar invaliditāti sniedzēju asociācija (EASPD). Beļģija
  • Kipras Eiropas Universitāte (European University Cyprus; EUC). Kipra
  • Starptautiskā savienība izglītības un sociālā darba jomā (Internationaler Bund (IB) Mitte gGmbH für Bildung und Soziale Dienste). Vācija
  • LincasJohannesa Keplera universitāte (JKU). Austrija 
  • Drēzdenes Tehniskā universitāte (TUD). Vācija

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto projektu “DIG-I-READY: profesionālās izglītības iestāžu digitālā sagatavotība iekļaujošās vides aspektā” (Nr. 2021-1-DE02-KA220-VET-000033093) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja Inovāciju un attīstības nodaļa