Latvijas Darba devēju konfederācijas pasākums “Dari un mācies, viss tikai sācies”.

Šī gada 9. novembrī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Rīgā rīkoja pasākumu “Dari un mācies, viss tikai sācies”, kurā notika apbalvošanas ceremonija Projekta SAM 8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” ietvaros. Tika godināti uzņēmumi, kas šajā gadā bija īpaši atsaucīgi un īstenoja darba vidē balstītās mācības un prakses, dodot iespēju profesionālo izglītības iestāžu izglītojamajiem apgūt profesionālās kompetences reālā darba vidē.

Projekta laikā LDDK sadarbībā ar uzņēmumiem un profesionālās izglītības iestādēm ir panākuši teicamu rezultātu – no visiem audzēkņiem, kuri piedalījušies darba vidē balstītās mācībās un praksēs, saņemot projekta atbalstu un pabeidzot profesionālās izglītības iestādes, 85% ir nodarbināti Latvijas uzņēmumos un aptuveni 8% turpina mācības augstākās izglītības iestādēs.

Pasākuma laikā tika godinātas arī profesionālās izglītības iestādes, to skaitā arī Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. DTTT sirsnīgi pateicas visiem tehnikuma sadarbības partneriem – uzņēmumiem par atsaucību un spēju kopīgi attīstīt profesionālās kompetences jauniešos un sagatavot viņus lielajai darba dzīvei.