Ir noslēdzies projekts „Jaunas kompetences, pieredze, iniciatīva un inovācijas ilgtspējīgai profesionālai izglītībai”

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā ir noslēdzies Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projekts „Jaunas kompetences, pieredze, iniciatīva un inovācijas ilgtspējīgai profesionālai izglītībai” (Nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000074272), kas tika īstenots no 2022. gada novembra līdz 2023.gada novembrim.

Projekta ietvaros tika īstenotas piecas aktivitātes: direktore Ārija Ļaksa piedalījās sagatavošanās vizītē Klāgenfurtē, Austrijā, kur iepazina jauna sadarbības partnera piedāvātās iespējas un apskatīja potenciālās prakses vietas tehnikuma izglītojamajiem; savukārt 8 tehnikuma izglītojamie – topošie pavāri, konditori un viesmīlības pakalpojumu speciālisti – piedalījās mācību prakses mobilitātē Šverīnā, Vācijā, 8 tehnikuma izglītojamie – topošie pavāri un konditori – piedalījās mācību prakses mobilitātē Klāgenfurtē, Austrijā, 8 tehnikuma izglītojamie – topošie pavāri, konditori, viesmīlības pakalpojumu speciālisti un klientu apkalpošanas speciālisti – piedalījās mācību prakses mobilitātē Belostokā, Polijā, kur dažādos uzņēmumos apguva jaunas praktiskās iemaņas un nostiprināja tehnikumā mācību laikā gūtās prasmes, kā arī 4 tehnikuma pedagogi piedalījās darba ēnošanā Brāhes profesionālajā skolā Somijā.

Projekta aktivitāšu gaitā projekta dalībnieki ne tikai stiprināja savas profesionālās prasmes un kompetences, bet pilnveidoja arī digitālās prasmes, stiprināja piederību Eiropai un izpratni par tās vērtībām, dalījās savās zināšanās un pieredzē ar citu valstu kolēģiem, stiprināja svešvalodu un komunikācijas kompetenci. Projekta ietvaros mācību praksē piedalījās arī izglītojamie ar mazāk iespējām, nodrošinot iekļaušanas aspektus, tika stiprināta dalībnieku pašapziņa, pārliecinātība par savām komunikācijas un sadarbības spējām. Tāpat projekta ietvaros, pievēršot uzmanību Eiropas zaļajam kursam, iespēju robežās dalībnieku uz mobilitātes vietu devās, izmantojot videi draudzīgu transportu. 

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā profesionālās izglītības sektora projektu „Jaunas kompetences, pieredze, iniciatīva un inovācijas ilgtspējīgai profesionālai izglītībai” (Nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000074272) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja Inovāciju un attīstības nodaļa