DIG-i-READY projekta noslēguma konference Briselē

Noslēdzot divu gadu ilgo apņemšanos veidot profesionālo izglītību un apmācību (PIA) Eiropā digitāli iekļaujošāku, projekta DIG-i-READY partneri novembra pēdējā nedēļā noslēdza projektu. Šis projekts tika izveidots pandēmijas laikā, lai sniegtu norādījumus pedagogiem un galvenajām ieinteresētajām personām profesionālajā izglītībā un apmācībā, lai jebkurā krīzes periodā iekļaujošā veidā varētu pāriet uz darbu tiešsaistē.

Projekta partneri pulcējās Briselē, lai 30. novembrī rīkotu pēdējo projekta sanāksmi, kā arī noslēguma konferenci, kurā pulcējās dažādi pakalpojumu sniedzēji un politikas veidotāji, lai iepazītos ar šo projektu. Projekta partneri iepazīstināja ar diviem projekta rezultātiem: Labās prakses katalogu un Rokasgrāmatu. Katalogā tika iekļauta prakse, kas tika apkopota un klasificēta atbilstoši digitālās iekļaušanas līmenim pandēmijas laikā.

Rokasgrāmata kalpo kā vadlīnijas pedagogiem un politikas veidotājiem par digitālo iekļaušanu PIA. Pēc prezentācijām notika apaļā galda diskusijas un politikas paneļdiskusija, lai visaptveroši izprastu iekļaujošas PIA realitāti Eiropā. Pasākums sniedza DIG-i-READY plašāku skatījumu un vietu ES politikas jomā, lai labāk izprastu projekta nākotni un apskatītās vajadzības.

Projekta partneru grupa no visas Eiropas palīdzēja sniegt daudzveidīgu un dinamisku zināšanu klāstu. Noslēdzot projektu, projekta partneri cer turpināt DIG-i-READY sākto ceļu – gan nedaudz citā virzienā – ar jaunu projektu.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto projektu “Profesionālās izglītības iestāžu digitālā sagatavotība iekļaujošās vides aspektā” (DIG-I-READY; Nr. 2021-1-DE02-KA220-VET-000033093) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja projekta vadības grupa