Tehnikuma izglītojamie iegūst godalgotas vietas un atzinības rakstus valsts mēroga tiešsaistes angļu valodas olimpiādē!

2023.gada novembra mēnesī tehnikuma izglītojamie piedalījās valsts mēroga tiešsaistes angļu valodas 53.olimpiādes 2.posmā. Olimpiāde tika rīkota ar mērķi veicināt izglītojamo interesi par angļu valodu kā līdzekli pasaules izzināšanai, piedāvāt izglītojamajiem iespēju apliecināt savas zināšanas un prasmes angļu valodā, kā arī izprast kompleksu informāciju par aktuālajām tēmām.

Olimpiādē kopumā piedalījās 140 dalībnieki no Daugavpils pilsētas vispārizglītojošām un profesionālajām izglītības iestādēm, kuru vidū mūsu tehnikuma izglītojamie ir ieguvuši godalgotas vietas un atzinības rakstus!

2.vieta – Gustavs Vītols (DT-31)
(sagatavoja skolotāja Aleksandra Pomitkina)

3.vieta – Liliāna Plociņa (K-12)
(sagatavoja skolotāja Žaneta Dalecka)

Atzinības rakstus saņēma Luka Laakso (DT-21) un Ilgvars Racins (EM-31).
(sagatavoja skolotāja Aleksandra Pomitkina un Jūlija Plečkena).

Liels paldies svešvalodu skolotājām Aleksandrai Pomitkinai, Žanetai Daleckai, Jūlijai Plečkenai, Ludmilai Ņeverovai, Tamarai Jegorovai, Maijai Vasiļevskai par ieguldīto darbu un ikvienam izglītojamajam par dalību olimpiādē! No sirds apsveicam un lepojamies ar iegūtajām godalgotajām vietām! Novēlam panākumus arī turpmāk!