Seminārs “No ilgtspējīgas domāšanas uz vidi un klimatu saudzējošu rīcību”.

Šodien, 2024.gada 5.janvārī, tehnikuma pedagogi piedalījās interaktīvā seminārā “No ilgtspējīgas domāšanas uz vidi un klimatu saudzējošu rīcību”, kuru vadīja biedrības «Zaļā brīvība» pētniece un eksperte Inga Belousa (PhD). Seminārs rīkots ar mērķi veicināt dalībnieku kompetenci integrēt vidi un klimatu saudzējošu rīcību savu mācību priekšmetu saturā un sasniedzamajos mācību rezultātos.

Tajā skaitā, klātesošie pilnveidoja savu kompetenci par klimatu saudzējošu dzīvesveidu, piemēram:

  • Izpratni par ilgtspējīgas attīstības sasaisti ar personīgo dzīvesveidu,
  • Izpratni par personīgā dzīvesveida vides ietekmēm,
  • Zināšanas par ilgtspējīgu dzīvesveidu, ilgtspējīga dzīvesveida rīcību jomām un rīcībām,
  • Prasmi virzīties no domāšanas par ilgtspēju uz ilgtspējīgu rīcību,
  • Prasmi sasaistīt ilgtspējīga dzīvesveida rīcības ar savām nozaru jomām, mācību priekšmetu saturu un sasniedzamajiem rezultātiem.

Liels paldies tehnikuma izglītības metodiķei Angelikai Paškevičai par semināra organizēšanu, savukārt biedrības «Zaļā brīvība» pētniecei un ekspertei Ingai Belousai par izzinošo stāstījumu un uz pārdomām veicinošām aktivitātēm.