Tehnikuma bibliotēkā jauna grāmatu izstāde

Tehnikuma bibliotēkā var iepazīties ar 2023.gada otrajā pusgadā iegādātajiem izdevumiem. Šoreiz uzsvars tika likts uz latviešu un svešvalodu mācību grāmatu iegādi. Latviešu valodas un literatūras pasniedzēji varēs mācību procesā izmantot mācību līdzekli  “Tekstpratības uzdevumi latviešu valodā 8.-9. klasei”,  I.Auziņas “Teksta analīze”, S.Berras lingvodidaktisko izdevumu “Autentiski teksti valodas apguvē” un A.Cimdiņas monogrāfiju Latviešu literatūras klasika kā kritiskās domāšanas impulss”.

Vācu valodas pedagogi varēs izmantot izdevniecības “Cornelsen” izdotos mācību līdzekļus “Das Leben” A1, A2 un B1 valodas apguves līmenim, savukārt angļu valodas pasniedzēji pasūtīja un saņēma profesionālās valodas apguves izdevumus elektriķiem un loģistikas specialistiem “Electrician‘’ un Logistics”.

Eksakto zinātņu pasniedzējiem tiek piedāvātas jaunas matemātikas un fizikas mācību grāmatas un rokasgrāmatas “Supervienkāršā ķīmija” un “Supervienkāršā bioloģija”, kas noderēs gatavojoties skolas noslēguma pārbaudījumiem.

Mūsdienu darba vides jaunos izaicinājumus  palīdzēs risināt terminu skaidrojošā vārdnīca  “Darba tiesības. Tiesības darbā”, zinātniskā monogrāfija “Cilvēkfaktors un ergonomika darbā” un “Darba aizsardzības speciālista rokasgrāmata” divās daļās.

Bibliotēkā pašlaik ir pieejams jauns izdevumsmetodiskais materiāls  “Kvalitātes vadības sistēmas Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai”.

Psiholoģijas izdevumi “esi/ emociju spēles” un “esi/ pašregulācija” ietver vairāk kā 60 metodes – spēles, kuras spēlējot ģimenē, klasē vai grupā, jauniešiem un pieaugušajiem tiek līdzēts atpazīt, izprast un pieņemt visas emocijas un uzlabota impulsu kontrole, regulācija un virzīšana.

Daiļliteratūras cienītājus varētu ieinteresēt Noras Ikstenas stāstu un eseju izlase “Mīlestība”  un atkārtoti izdotais Sandras Kalnietes autobiogrāfiskais romāns “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos”, kurā atainotas autores ģimenes vēstures traģiskākās lappuses – izsūtījums uz Sibīriju.

Tehnikuma bibliotēkā tiek gaidīti visi interesanti.

Informāciju sagatavoja DTTT bibliotekāre Ināra Bārtule