Pieredzes apmaiņas brauciens programmēšanas un datortehnoloģiju nozarē

2024.gada 19.janvārī, tehnikuma direktore Ā.Ļaksa, direktora vietnieks izglītības jomā O.Kartašovs, direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā I.Ivanovs, mācību nodaļas vadītāja A.Bernāne, inovāciju un attīstības nodaļas vadītājs J.Punculis, IT NMA jomas vadītāja I.Dortiņa, kā arī profesionālās izglītības skolotāji L.Stašāne un A.Gorbuls devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jelgavas tehnikumu programmēšanas un datortehnoloģiju nozarē. Jelgavas tehnikuma profesionālās izglītības skolotājs V.Eglītis organizēja atklāto stundu, kurā mūsu tehnikuma pārstāvjiem bija iespēja pārņemt labās prakses piemērus modulārās izglītības programmas “Programmēšana” moduļu īstenošanā. Savukārt skolotājs K.Ļubinskis pastāstīja par programmas “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” īstenošanu. Apmeklējuma laikā tika pārrunāta arī pieredze par dokumentu digitalizāciju (e-dokumenti, e-prakses dienasgrāmatas, e-paraksts iesniedzot e-dokumentāciju, mākoņdokumentu glabāšana un apmaiņa). Pēc tam sekoja mācību telpu, laboratoriju apskate un ideju smelšana turpmākai attīstībai “zaļajā domāšanā”. Liels paldies Jelgavas tehnikumam par viesmīlīgo uzņemšanu!