Tehnikuma angļu valodas skolotājām tiek pasniegts Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes “Pateicības raksts”

2023.gada novembra mēnesī tehnikuma izglītojamie piedalījās valsts mēroga tiešsaistes angļu valodas 53.olimpiādes 2.posmā. Olimpiādē kopumā piedalījās 140 dalībnieki no Daugavpils pilsētas vispārizglītojošām un profesionālajām izglītības iestādēm, kuru vidū mūsu tehnikuma izglītojamie bija ieguvuši godalgotas vietas un atzinības rakstus.

2.vieta – Gustavs Vītols (DT-31)

(sagatavoja skolotāja Aleksandra Pomitkina)

3.vieta – Liliāna Plociņa (K-12)

(sagatavoja skolotāja Žaneta Dalecka)

Atzinības rakstus saņēma Luka Laakso (DT-21) un Ilgvars Racins (EM-31).

(sagatavoja skolotāja Aleksandra Pomitkina un Jūlija Plečkena).

Ņemot vērā augstos sniegumus, svešvalodu skolotājai Aleksandrai Pomitkinai, Žanetai Daleckai un Jūlijai Plečkenai tika pasniegts Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes “Pateicības raksts”! No sirds apsveicam un vēlreiz sakām lielu paldies angļu valodas skolotājām par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanā olimpiādei.