Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums kļūst par LDDK biedru

Vakar, 2024.gada 8.februārī, Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums kļuva par vienu no Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) biedriem. LDDK ir lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā – nacionāla līmeņa darba devēju pārstāvis, sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai un pārstāv darba devēju intereses Saeimā un divpusējās sarunās ar nozaru ministrijām. 

LDDK apvieno darba devēju un nozaru asociācijas, kā arī uzņēmumus ar 50 un vairāk darbiniekiem. LDDK biedri kopā nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī LDDK sadarbojas ar citu valstu darba devēju un uzņēmēju organizācijām un sociālā dialoga ietvaros sekmē Latvijas uzņēmējdarbības attīstību un uzņēmumu konkurētspēju Eiropā un pasaulē.

Patiess prieks būt daļai no LDDK saimes!

Foto: Latvijas Darba devēju konfederācija