Seminārs “Labs klientu serviss” topošajiem loģistikas darbiniekiem un klientu apkalpošanas speciālistiem.

Šī gada 22. janvārī notika tiešsaistes seminārs ar starptautiskā loģistikas uzņēmuma “Mediterranean Shipping Company” Lavijas filiāles pārstāvjiem. Seminārs tika organizēts topošajiem loģistikas darbiniekiem (LD-41, LD-31) un klientu apkalpošanas speciālistiem (KS-41, KS-31).

Semināra tēma bija “Labs klientu serviss”, tā mērķis bija iepazīt tehnikuma izglītojamos ar starptautiskā loģistikas uzņēmuma “Mediterranean Shipping Company” darba specifiku, izprast labas klientu apkalpošanas nozīmi, strādājot ar vietējiem un ārvalstu klientiem, iegūt priekšstatu par proaktīva klientu servisa īpatnībām, paņēmieņiem u.c.

Semināru novadīja un ar savu pieredzi dalījās Jelizaveta Jurjeva, kurai ir 5 gadu liela pieredze klientu apkalpošanā, strādājot ar vietējiem un ārvalstu klientiem SIA “MSC Shared Service Center Riga”.

Semināra gaitā izglītojamie uzzināja:

  • Kas ir klients?
  • Kā nodibināt attiecības ar klientu?
  • Kāpēc labai klientu apkalpošanai ir tik liela nozīme?
  • Kā rīkoties ar neapmierinātu klientu?
  • Ko nozīmē proaktīvs klientu serviss?  u.c.

Izglītojamie aktīvi iesaistījās diskusijā, uzdeva interesējošus jautājumus.

Semināra beigās izglītojamiem piedāvāja atbildēt uz viktorīnas jautājumiem un saņemt trīs balvas. 

Un labākie, kuri saņēma no SIA “MSC Shared Service Center Riga”  balvas, ir:

– Edgars Hāns (LD-31),

– Ivars Vitkovskis (KS-41),

– Niķita Kovaļevskis (KS-41).

Nobeigumā SIA “MSC Shared Service Center Riga” pārstāvji piedāvāja izglītojamajiem iziet praksi un apsvert darba piedāvājumu šajā uzņēmumā pēc tehnikuma pabeigšanas.

Seminārā kopumā pasākumā piedalījās vairāk nekā 30 tehnikuma izglītojamie, skolotāji Natālija Panteviča, Olga Iznova, Gaļina Minčenko un pedagogs karjeras konsultatnts Sergejs Bogatkevičs.

Paldies par atbalstu semināra rīkošanā – „MSC” pārstāvjiem: Olgai Dzilnai, Komunikācijas departamenta vadītājai, Jelizavetai Jurjevai, Sintijai Aboltiņai un mūsu tehnikuma pedagogam karjeras konsultantam Sergejam Bogatkevičam un transporta un loģistikas NMA vadītājam Dmitrijam Sirotko.

Plānots, ka topošajiem loģistikas darbiniekiem„MSC” pārstāvji 2. semestrī vēl  organizēs dažas online tikšanās  šādās tēmās: Finanses pārvadājumos. Iepirkumi un piegādātāju vadība. Lielgabarīta un nestandarta kravas. Ievads robotizētās procesu automatizācijas tehnoloģijā.  Importa un eksporta procedūras.

Ceram uz veiksmīgu turpmāko sadarbību ar kompāniju MSC Shared Service Center Riga”.

Informāciju sagatavoja profesionālās izglītības skolotāja Natālija Panteviča