Sadarbības stundas “Matemātika viesmīlībā”

Pirmdien, 12. februārī, Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā tika īstenotas sadarbības stundas “Matemātika viesmīlībā”. Sadarbības inciatori bija profesionālās izglītības skolotāja Inese Šuļina un matemātikas un informātikas skolotāja Anna Ozerska. Stundu pāris tapa apvienojot moduļa “Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprincipi” un “Matemātika” (vispārīgais līmenis) priekšmeta saturus.

Stundas tika paredzētas viesmīlības pakalpojumu specialitātes izglītojamiem, kurās piedalījās V-11 grupas audzēkņi un tehnikuma izglītības metodiķe Dina Ļecka. Kopīgi tika meklēti matemātiskie risinājumi viesnīcu racionālai darbībai un budžeta plānošanai. Sadarbības stundu rezultātā tika izprasta matemātisko uzdevumu praktiskās pielietošanas lietderība viesmīlības uzņēmuma darba organizācijā. Izglītojamie iepazina viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprincipiem un ikdienas darba rezultatīvu realizāciju. Tajā skaitā liels akcents tika likts uz izglītojamo spējam atrisināt centralizēto eksāmenu matemātiskus uzdevumus, kas balstās uz viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprincipiem. 

Kā secināja paši izglītojamie, stundu saturs bija interesants un aktuāls. Tika parādīta cieša saikne starp vispārējās izglītības priekšmetiem un savu izvēlēto profesiju. 

Informāciju sagatavoja profesionālās izglītības skolotāja Inese Šuļina