Mācību ekskursija uz Latvijas dzelzceļa Daugavpils ekspluatācijas iecirkni

2023.gada 14.decembrī 1.kursa izglītojamie kvalifikācijā dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis kopā ar profesionālās izglītības skolotāju Alfrēdu Kokinu apmeklēja uzņēmumu Latvijas dzelzceļa Daugavpils ekspluatācijas iecirkni.

Ja dzelzceļu salīdzina ar asinsriti, tad tā sirdis ir ekspluatācijas iecirkņi. Daugavpils ekspluatācijas iecirknī apvienotas Daugavpils, Krustpils, Rēzeknes stacijas un 40 nelielas līniju dzelzceļa stacijas. Lielākais vairums ir tranzīta kravas, kas virzās uz Rīgu, Ventspili vai Liepāju. Pienākošie sastāvi šķirošanas stacijās tiek izkomplektēti, sakomplektēti jaunos sastāvos un nosūtīti uz nākamajām. Izglītojamie tika iepazīstināti ar mikroprocesoru sistēmu, kas kontrolēs visas pārmiju pārvedas, stacijas luksoforus un pārbrauktuves. Sistēmā iekļauti objektu kontrolleri, datu komutatori, ebiloki, ebiscreeni, interfeisi.

Augstākminētais lika izglītojamajiem secināt, ka Daugavpils ekspluatācijas iecirknis atbilst mūsdienu dzelzceļa transporta prasībām un nodrošina atbilstošas funkcionēšanas prasības staciju darbam. Paldies elektrotehniskās pārvaldes pārstāvim Dmitrijam Popovam par iedvesmojošo un izzinošo ekskursiju!

Informāciju sagatavoja profesionālās izglītības skolotājs Alfrēds Kokins