Erasmus+ pieredze Spānijas vispārējās izglītības iestādēs

No 2024. gada 19. līdz 23. februārim Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pārstāvji devās uz Spānijas pilsētu Kordovu, kur Erasmus+ programmas projekta “Pedagogu profesionālā pilnveide kvalitatīvai izglītībai” (Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000059137) ietvaros iepazina Spānijas izglītības sistēmu, tehnoloģiju lietojumu mācību procesā, kā arī vadīja stundas Spānijas skolu skolēniem.

Mobilitātes laikā skolotāji iepazina darbu skolās Fundación Diocesana Santos Martires, IES Gran Capitán, Colegio Diocesano Reales Escuelas La Inmaculada, kā arī vadīja stundas angļu valodā un Latvijas vēsturē, tādējādi ne tikai pašiem iepazīstot Spānijas kultūru, bet arī iepazīstinot Spānijas skolotājus un skolēnus ar Latvijas vēsturi, kultūru un tradīcijām. Īpašu uzmanību piesaistīja skolu pieredze hrombuku lietošanā ikdienas mācību procesā, tāpat tika apspriestas sadarbības iespējas nākotnē. Savukārt brīvajā laikā pedagogiem izdevās ne tikai apskatīt Kordovas ievērojamākās vietas, bet arī apmeklēt Seviļju. 

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu „Pedagogu profesionālā pilnveide kvalitatīvai izglītībai” (Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000059137) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja Inovāciju un attīstības nodaļa