Profesiju prezentāciju konkurss „Manas profesijas ilgtspējība”

Ik gadu tehnikumā notiek Profesiju prezentāciju konkurss, šogad tas tika organizēts 27. februārī ar nosaukumu „Manas profesijas ilgtspējība”. Konkursa mērķi bija: veicināt izglītojamo profesionālās pašapziņas, radošas domāšanas, caurviju prasmju (īpaši jaunrades, sadarbības un problēmrisināšanas prasmju) un kultūrvēsturisko piedzīvojumu attīstību; attīstīt jauniešos tādu vērtību kā darbs, tādus tikumus kā atbildība, centība, drosme, solidaritāte. 1.–3. kursu izglītojamie – datorsistēmu tehniķi, programmēšanas tehniķi, elektronisko sakaru tehniķi, loģistikas darbinieki, elektrotehniķi, atjaunojamās enerģētikas tehniķi, dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķi, frizieri, klientu apkalpošanas speciālisti, komercdarbinieki ar specializācijām, konditori, pavāri, viesmīlības pakalpojumu speciālisti, tērpu izgatavošanas un stila speciālisti – prezentēja savu kvalifikāciju, vēršot skatītāju uzmanību uz ilgtspējīgas attīstības koncepcijas izmantošanas iespējām tieši savas profesijas kontekstā un pozicionējot savas profesijas nozīmi ilgstpējīgas attīstības kontekstā, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus.

Pieredzējusi konkursa vērtēšanas žūrija ļoti rūpīgi izvērtēja katru priekšnesumu, ņemot vērā to, cik precīzi, radoši un kvalitatīvi tika ņemti vērā vērtēšanas kritēriji: priekšnesuma atbilstība konkursa idejai; profesijas būtības attēlojums; sižeta interpretācijas oriģinalitāte un mākslinieciskums; scenogrāfija/“telpa” un tērpi; izpildes kvalitāte.

Pirmo vietu ieguva viesmīlības pakalpojumu speciālistu komanda (15 p.), otro vietu – loģistikas darbinieku komanda (14,2 p.), trešo vietu – klientu apkalpošanas speciālistu komanda (12,7 p.). Arī skatītāju simpātiju balvu izcīnīja viesmīlības pakalpojumu speciālistu komanda. Jāpiebilst, ka šogad īpaši sīva konkurence bija par trešo vietu un soli no godalgotās vietas bija – programmēšanas tehniķi (11,8 p.), konditori (11,6 p.), elektrotehniķi (11,6 p.), frizieri (11,5 p.).

Liels paldies skolotājiem un izglītojamajiem par ieguldīto darbu, kā arī saliedēto un aktīvo sadarbību!

Izglītojamo darbus skatīt šeit:

Viesmīlības pakalpojumu speciālisti

Klietnu apkalpošanas speciālisti