Konference ”Radīt labāk, lietot ilgāk – atkritumi kā resursi Latvijā” 

2024.gada 1. martā Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotāji Jeļena Ivanova, Aleksejs Samohvalovs un izglītības metodiķe Angelika Paškeviča apmeklēja  konferenci “Radīt labāk, lietot ilgāk – atkritumi kā resursi Latvijā”. 

Konference notika Cēsīs, “LIFE Waste to Resources IP” projekta ietvaros. Pasākuma mērķis bija  popularizēt projekta rezultātus, bet projekta mērķis: izmantojot dažādus pasākumus (arī publicitātes) samazināt atkritumu rašanos, veicināt resursu otrreizēju izmantošanu, pilnveidot atkritumu plūsmas kontroli, samazināt atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi un oglekļa emisijas.  

Konferences laikā tika aktualizēti jautājumi par kvalificētu speciālistu nepieciešamību, īpaši dažādu patēriņa preču remonta jomā un aicinājums domāt par radīto produktu atbilstību ekodizaina prasībām.  

Tāpat izskanēja aicinājums mācīt jauniešiem ne vien par smēķēšanas kaitīgumu bet arī par cigarešu izsmēķu kaitīgo ietekmi uz vides kvalitāti(augsni, ūdeni)!