Tehnikuma darbinieki piedalās sporta aktivitātēs

2024.gada 1.martā, sagaidot pirmo pavasara mēnesi, tehnikuma pedagogi un pedagoģiskie darbinieki vienojās kopīgās sporta aktivitātēs. Pasākums rīkots ar mērķi veicināt darbinieku vidū veselīgu dzīvesveidu, sportisko attīstību un vienotu komandas garu. Dalībnieki vērtīgi pavadīja laiku, gūstot pozitīvas emocijas un parādot savas prasmes dažādos uzdevumos, kā arī stafetēs. Liels paldies sporta organizatoram M.Jenbajevam un sporta skolotājiem O.Zubovičai, J.Novajonokam, A.Settarovam par aktīvo un pozitīvām emocijām piepildīto pēcpusdienu!