Iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde” (identifikācijas Nr. DTTT 2024/09)

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

14.03.2024.

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs un nosaukums: Iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde” (identifikācijas Nr. DTTT 2024/09)

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 03.04.2024. līdz plkst.09.00.

Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā atbilstoši Nolikuma prasībām.