Nordplus pieredzes apmaiņas ceļojums turpinās

No 17.03.2024. līdz 22.03.2024. Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pedagogi un profesionālās izglītības specialisti Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas Junior apakšprogrammas projekta “Career Path in Dining” (“Karjeras izaugsme ēdināšanas nozarē”; Nr. NPJR-2023/10339) ietvaros devas uz Rakveri Igaunijā, lai piedalītos pieredzes apmaiņas aktivitātē un iepazītos ar Igaunijas profesionālās izglītības iespējam, izaicinājumiem un praktiskās apmācības īstenošanas aspektiem ēdināšanas nozarē.

Projekts tiek īstenots, sadarbojoties trīs profesionālās izglītības iestādēm: Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (Latvija), Rokišķu profesionālās izglītības centrs (Lietuva), Rakveres profesionālā skola (Igaunija).

Nedēļas laikā projekta ietvaros notika meistarklases par igauņu virtuvi un diskusijas ar sabiedriskās ēdināšanas specialitātes audzēkņiem par viņu izpratni par nepieciešamajām prasmēm un tām, kuras tiek mācītas.

Tika apmeklēti vairāki uzņēmumi, kuros skolas audzēkņi no sabiedriskās ēdināšanas nozares iziet praksi un gūst pieredzi, lai kļūtu par profesionāļiem savā jomā. Viens no šādiem uzņēmumiem bija Palmses muiža, kur tika apspriestas prakses un stažēšanās iespējas, motivācija, problēmas, kā arī pozitīvā pieredze un darba tirgus prasības. Jāatzīmē, ka muižas vadītāja ir Rakveres skolas absolvente.

Nedēļas noslēgumā pasniedzēji rīkoja noslēguma diskusiju, kuras laikā noteica labās prakses piemērus un izvērtēja iespējas iegūto pieredzi ieviest savās izglītības iestādēs.

Informāciju sagatavoja Inovāciju un attīstības nodaļa