Ungārija iekrīt sirdī – mācību prakse, kas neatstāj vienaldzīgu

No 2024. gada 26.februāra līdz 22.martam Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamie piedalījās Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projekta “Profesionālo prasmju pilnveide tehnoloģiju jomā” (Nr. 2023-1-LV01-KA121-VET-000114313) mācību prakses mobilitātē Budapeštā (Ungārija). Tehnikuma izglītojamajiem – topošajiem konditoriem, elektrotehniķiem, programmēšanas tehniķiem un klientu apkalpošanas speciālistiem – tika sniegta iespēja 4 nedēļu garumā ne tikai pilnveidot savas tehnikumā mācību procesā apgūtās profesionālās prasmes un iemaņas, bet arī uzlabot savas svešvalodu zināšanas un pārliecināties, ka mūsdienu starptautiskajā sabiedrībā valodas tiešām ir nepieciešamas. Protams, neiztika arī bez Budapeštas dzīves un Ungārijas kultūras iepazīšanas.

Mobilitātes laikā projekta dalībnieki strādāja prakses vietās, kur ne tikai attīstīja savas profesionālās prasmes un iemaņas, bet arī iepazina ungāru darba stilu un tradīcijas, kā arī darba kultūru starptautiskos uzņēmumos. Prakses vadītāji uzņēmumos labi novērtēja tehnikuma izglītojamo profesionālās prasmes, tomēr arī īpaši uzsvēra nepieciešamību pašiem ieguldīt savā profesionālajā izaugsmē, nepaļaujoties tikai uz tehnikumā gūtajām zināšanām. Tiešām izcilu profesionālo panākumu atslēga ir smags darbs un nepārtraukta savu spēju un prasmju attīstīšana. Tāpat izglītojamo mentori prakses vietās vairākkārt vērsa uzmanību uz nepieciešamību vēl vairāk pilnveidot un attīstīt svešvalodu, jo īpaši angļu valodas, zināšanas – tās paver profesionālās dzīves durvis visā pasaulē!

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu „Profesionālo prasmju pilnveide tehnoloģiju jomā” (Nr. 2023-1-LV01-KA121-VET-000114313) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Sandra Celmiņa