Tehnikuma darbinieki iepazīst Gruzijas izglītības procesa aspektus

No 8. līdz 14.aprīlim Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pedagogi un profesionālās izglītības speciālisti Erasmus+ projekta “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide nākotnes izglītībā” (Nr.2022-1-LV01-KA121-VET-000059221) ietvaros ir devušies uz Gruzijas pilsētu Zestafoni, lai dalītos pieredzē par izglītības procesa aspektiem un iepazītos ar Gruzijas izglītības iespējām, izaicinājumiem un apmācības īstenošanas īpatnībām. Mobilitātes dalībnieki iepazīst Gruzijas izglītības sistēmu, kā arī apmeklē mācību stundas, vēro un vada tās. Savukārt konferencē apsprieda tēmu «Eiropas Savienības ietekme uz valsts attīstību», kā arī vienojās par turpmākās sadarbības iespējām.