Mācību ekskursija ”Zinātnes attīstības perspektīvas”

2024.gada 11.aprīlī dabaszinību stundu laikā DTTT 3.kursa viesmības pakalpojumu speciālistu grupai tika organizēta mācību ekskursija uz Daugavpils Universitāti (DU), mērķis bija nepastarpināti no zinātniskajiem pētniekiem uzzināt kādi ir šī brīža aktuālākie pētījumi bioloģijā, ķīmijā, fizikā un astronomijā.

Ekskursantu pirmā pieturvieta bija DU Astronomiskā observatorija, ekskursiju vadīja observatorijas vadītājs, DU viesprofesors, fizikas zinātņu doktors Antonijs Salītis. Izglītojamajiem bija iespēja noklausīties populārzinātnisku ievadlekciju par kosmosu un pabūt zem astoņstūra neregulāras prizmas formas kustīga kupola, lai aplūkotu modernu teleskopu, kas pētniekiem ļauj vērot un atklāt vareno megapasauli.

Otrā pieturvieta bija Inovatīvās mikroskopijas centrs, kurš ir izvietots DU tīrtelpās, šeit ekskursiju vadīja un arī hologrammu izstādi izrādīja DU DZTI elektronisko iekārtu inženieris, DU maģistra studiju programmas “Fizika (tehnoloģiju fizika)” direktors, fizikas zinātņu maģistrs Valdis Mizers. Izglītojamajiem caurs laboratoriju stikla sienu bija iespēja apskatīt dažādus modernus mikroskopus, bet ar foto attēlu palīdzību ieskatīties pētnieku radītajā nanopasaulē un saprast, ka mūsdienās vienā zinātniskā pētījumā satiekas gan ķīmija, gan bioloģija gan fizika.

Noslēgumā izglītojamajiem V.Mizers parādīja Lāzertehnoloģiju un metālapstrādes laboratoriju, kurā uzmanības centrā bija rūpnieciskie roboti un stāstījums par zinātnisko pētījumu nozīmi rūpniecībā.

Atvadoties no DU izglītojamie mācību ekskursiju raksturoja vārdiem: “tehnoloģiska, izzinoša, izglītojoša, interesanta, laba”.

Īpašs paldies DU DZTI Biodaudzveidības departamenta Dzīvnieku ekoloģijas un evolūcijas laboratorijas dabaszinātņu laborantam Mg. biol. Ronaldam Kramam un DTTT dabaszinību skolotājai Jeļenai Orehai par iesaistīšanos mācību ekskursijas organizēšanā un V 16 grupas audzinātājai Anastasijai Kočmarjovai par sadarbību!

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Angelika Paškeviča