Tehnikuma pedagogi attīsta zaļās prasmes Grieķijā

No 2024. gada 1.aprīļa līdz 6. aprīlim skolotājas Jūlija Orliņa un Maija Vasiļevska Atēnās (Grieķija) piedalījās mācību kursā skolotājiem “Green Skills in Education: Towards a 2050 Zero Emission Society” (Zaļās prasmes izglītībā: ceļā uz 2050. gada bezizmešu sabiedrību).

Projekta mobilitātes galvenie mērķi ir veidot izpratni par zaļajām prasmēmun veicināt to attīstīšanu, veidot izpratni par dizaina domāšanu un tās ieviešanu mācību procesā saistībā ar zaļo prasmju attīstīšanu un ilgtspējas nodrošināšanu, izzināt metodes kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšanaiizglītojamajiem saistībā ar ilgtspējas jautājumiem, saprast, ka izglītībai ir jāpalīdz izglītojamajiem attīstīt un apgūt zaļās prasmes, lai viņi spētu stāties pretī nākotnes izaicinājumiem reālajā pasaulē.

Apmācības sesijas gaitā tika apspriesta ES skolotāju politika un mūžizglītības pamatkompetences. Tāpat dalībnieki apskatīja šādus jautājumus: kas ir ekoloģija, zaļo prasmju piramīda, vides izglītība, klimata pārmaiņas un tendences izglītībā par šīm tēmām. Darba nedēļas laikā kursu dalībnieki uzzināja, kas ir „cietās” (profesionālās) un „mīkstās” (sociālās) prasmes, dizaina domāšana un ilgtspējība, kā atrast novatoriskus risinājumus reālām dzīves problēmām.

Mobilitātes laikā projekta dalībniekiem izdevās pilnveidot savas angļu valodas zināšanas, kā arī attīstīt starpkultūru kompetences, īstenojot projekta kultūras programmu. Projekta programmas ietvaros bija iespēja iepazīties ar Atēnu pilsētu, apmeklējot Atēnu Nacionālo dārzu, Akropoles un Benaki muzeju, baudīt skatu ar vairākām senām ēkām ar lielu vēsturisku nozīmi: Partenonu, Erehtejonu un Atēnu Nīkes templi. Populārākās tūristu vietas Plaka un Monastiraki apbūra ar gleznainiem skatiem.

Piedalīšanās Erasmus+ projektā dod iekšējo un ārējo motivāciju pilnveidot sevi un savu profesionalitāti, dod iespēju bagātināt savas angļu valodas zināšanas, apgūt prasmi komunicēt, iepazīt jaunas zemes, to klimatu, kultūru un iegūt jaunus kontaktus. Svarīgi ir arī iegūt jaunu pieredzi, kas ļauj saprast, kur mēs esam pieļāvuši kļūdas, ko mums nepieciešams darīt citādāk mūsu darbā un kā optimizēt savu darbu. Milzīgs paldies par lielisko iespēju piedalīties projektā.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto skolu izglītības sektora projektu „Pedagogu profesionālā pilnveide kvalitatīvai izglītībai” (Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000059137) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja skolotāja Maija Vasiļevska