Tehnikuma un pilsētas teritorijas sakopšana Lielās Talkas ietvaros

2024.gada 27.aprīlī ar moto “Tīri-zaļi-ilgi” septiņpadsmito reizi visā Latvijā noritēs Lielā Talka. Tāpēc 26.aprīlī Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamie kopā ar skolotājiem un darbiniekiem piedalījās tradicionālajā tehnikuma talkā. Rūpējoties par tīrāku un sakoptāku apkārtējo vidi, šoreiz čakli darbojāmies tehnikumam pieguļošajā teritorijā, Porohovkas parkā un Gubiščes ezera krasta apkaimē. Liels paldies ikvienam izglītojamajam, skolotājam un darbiniekam par labi padarīto darbu gan tehnikuma, gan pilsētas teritorijas sakopšanā! Ir patiess prieks, ka visi kopā paši savām rokām varam padarīt labāku apkārtni, kurā dzīvojam un mācamies