Stiprinām sadarbību ar Ungārijas profesionālās izglītības iestādēm

No 2024. gada 14. līdz 20. aprīlim Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma profesionālās izglītības pedagogi un izglītības metodiķe piedalījās braucienā uz Ungārijas pilsētu Budapeštu Erasmus+ projekta “Profesionālo prasmju pilnveide tehnoloģiju jomā” (Nr. 2023-1-LV01-KA121-VET-000114313) ietvaros. Brauciena laikā projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Ungārijas izglītības sistēmu, mācību metodēm un izmantotajiem IKT rīkiem, kā arī dalīties ar savu pieredzi un zināšanām ar Ungārijas kolēģiem no profesionālās izglītības iestādēm, ar kuriem tāpat tika apspriestas iespējas par turpmāko sadarbību starptautisku projektu ietvaros.

Bez uzmanības nepalika arī jautājumi par zaļās domāšanas ieviešanu mācību procesā un tehnikuma dzīvē. Kolēģi no Ungārijas labprāt padalījās ar savu pieredzi un realizētajiem projektiem ilgtspējības jautājumos. Skolotājiem tika sniegta iespēja piedalīties konferencē “GasTour” Ungārijas pilsētā Miškolcā, kur tika aktualizēta pilsētas ilgtspējīgā attīstība, piedāvājot ne tikai jaunus tūrisma maršrutus Miškolcas ainavas baudīšanai, bet arī vietējo ražotāju atbalstu, kuri izmanto vietējās dabas veltes ēdienu un dzērienu gatavošanā.

Šī projekta ietvaros tika apmeklētas arī potenciālās prakses vietas, kur nākotnē Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamie varēs iziet praksi un pilnveidot savas profesionālās prasmes.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu „Profesionālo prasmju pilnveide tehnoloģiju jomā” (Nr. 2023-1-LV01-KA121-VET-000114313) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.