Visaptverošās valsts aizsardzības sacensības “Dari pareizi un bez bailēm!”

2024.gada 26.aprīlī Daugavpils cietoksnī norisinājās visaptverošās valsts aizsardzības sacensības “Dari pareizi un bez bailēm!”, kurā piedalījās Daugavpils valstpilsētas un Augšdaugavas novada izglītības iestāžu audzēkņi. Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu pārstāvēja EM-31, LD-21, KS-21, DT-31 un AE-11 grupu izglītojamie. Klātienē viņus atbalstīja profesionālās izglītības skolotājs Sandris Pārpucs. Sacensības rīkotas ar mērķi iepazīstināt izglītojamos ar visaptverošu valsts aizsardzību un trenēt rīcību krīzes situācijās. Neiztika arī bez uzdevumiem, kuros bija jāpārvar dažādi šķēršļi, jāparāda pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas un jāpārbauda savu atjautību un spēku dažādās disciplīnās. Paldies izglītojamajiem par izrādīto drosmi, savukārt audzināšanas nodaļas vadītājai Jeļenai Merņakai un profesionālās izglītības skolotājam Sandrim Pārpucam par aktīvu līdzdalību! Liels paldies arī organizatoriem – tas bija īsts piedzīvojums!