Mācību ekskursija uz veikalu DEPO

2024. gada 17. maijā LD-11 grupas topošie loģistikas darbinieki kopā ar skolotāju Natāliju Panteviču devās mācību ekskursijā uz veikalu DEPO.

Mācību ekskursijas mērķis bija moduļa „Kravu identificēšana” ietvaros novadīt LD-11 grupas I apakšgrupas izglītojamajiem praktiskās mācības veikalā-noliktavā DEPO, kur  izglītojamie veiks novērojumus un pierakstīs prasīto informāciju darba lapās, kuras izveidos skolotāja N. Panteviča un izdalīs izglītojamajiem.

Sasniedzamie rezultāti: izglītojamie spēja:

  • Atpazīt īpaša režīma kravu grupas, to īpašības, marķējumus un faktorus, kas var ietekmēt kravu fizikālās un ķīmiskās īpašības.
  • Saskaņā ar saņemto bīstamo vielu un izstrādājumu sarakstu (vismaz 15-20 dažādi nosaukumi) raksturot to bīstamības kritērijus, identificēt atbilstošo bīstamības klasi (pēc ADR) un aprakstīt to riskus attiecībā uz kravas, cilvēku un vides drošību.

Kā izglītojamie novērtēja šo ekskursiju:

„Ekskursija bija ļoti noderīga un aizraujoša ADR tēmas prakses un izpratnes jomā, labprāt piedalīšos tādā vēlreiz! Liels paldies mūsu skolotājai par šo iespēju.”

„Lēmums doties ekskursijā bija neparasts, taču tas izrādījās daudz interesantāks par sēdēšanu klasē, izglītojošo video un arī mācību materiālu skatīšanos. Skatīties un mācīties tiešā saskarē, redzēt, kā tiešā saskarē darbojas loģistika, ir daudz interesantāk nekā tas, ko rāda videosižetos. Mans iespaids ir ļoti pozitīvs, gribētos, lai šāda veida praktiskie darbi notiktu regulāri.”

„Mums visiem bija neticami interesanti, un katrs uzzināja ko jaunu sev, no tā saņēmām daudz pozitīvu emociju. Ekskursija mums bija kaut kas jauns. Prakse man vienmēr ir interesanta.”

24. maijā plānotā vēl viena mācību ekskursija uz DEPO. Lai arī tā notiek aizraujoši un lietderīgi.

Informāciju sagatavoja profesionālās izglītības skolotāja Natālija Panteviča