Mācību ekskursija uz veikalu DEPO

2024. gada 24. maijā LD-11 grupas topošie loģistikas darbinieki kopā ar skolotāju Natāliju Panteviču vēlreiz devās mācību ekskursijā uz veikalu DEPO.

Mācību ekskursijas mērķis bija: moduļa „Kravu identificēšana” ietvaros novadīt LD-11 grupas I apakšgrupas izglītojamajiem praktiskās mācības veikalā-noliktavā DEPO, kur  izglītojamie veiks novērojumus un pierakstīs prasīto informāciju darba lapās, kuras izveidos skolotāja N. Panteviča un izdalīs izglītojamajiem.

Sasniedzamie rezultāti: izglītojamie spēja: 

  • Novērtēt kravas stiprinājumu kravai uz paletes, ievērojot kravas nostiprināšanas drošības prasību normas un noteikumus, kravu nostiprināšanas paņēmienus, izmantojamos palīglīdzekļus un palīgmateriālus. 
  • Lasīt marķējumos iekļauto informāciju.
  • Noteikt preces iepakojuma materiālu veidu.

Izglītojamie atzina, ka mācību ekskursija-nodarbība ir metode, kuru biežāk jāiekļauj mācību procesā, jo tā dod plašākas iespējas apgūt mācību materiālu un nostiprināt noteiktas praktiskās iemaņas, ko viņi apguva mācībulaikā.

Ieguvums no šīs mācību ekskursijas ir acīmredzams: izglītojamie nebija pasīvi vērotāji, bet aktīvi iesaistījās mācību darbā, šis pasākums sniedza izglītojamajiem unikālu iespēju attīstīt būtiskas sociālās prasmes, veicināja grupas saliedētību, attīstīja viņu izziņas prasmes, paplašināja redzesloku.

Informāciju sagatavoja profesionālās izglītības skolotāja Natālija Panteviča