DTTT 2023/17 „Mācību līdzekļu piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 30.05.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/17 „Mācību līdzekļu piegāde” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 06.06.2023. līdz plkst.08:30. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Read More …

Video konkursa “Tu uzausti kopā ar sauli” (Daugavpilij – 748) rezultāti

Sagaidot Daugavpils pilsētas svētkus, tehnikuma izglītojamie arī vēlas apsveikt pilsētu un tās iedzīvotājus skaistos svētkos. Novēlot attīstību, uzplaukumu, mieru, saticību, tehnikuma izglītojamie piedalījās  video konkursā  “Tu uzausti kopā ar sauli” (Daugavpilij – 748). Konkursa vērtēšanas žūrijai tika iesūtīti 15 darbi (no EM-11, DT-11, Read More …

Seminārs “Lietojumprogrammu izmantošana mācību procesa pilnveidošanai un skolotāju darba laika optimizēšanai”

2023. gada 23. maijā Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotājs Mg. oec. Dmitrijs Sirotko tiešsaistē novadīja profesionālās pilnveides semināru pedagogiem. Semināra tēma bija “Lietojumprogrammu izmantošana mācību procesa pilnveidošanai un skolotāju darba optimizēšanai”. Semināra tēma netika izvēlēta nejauši, bet “izkristalizējās” pēdējo 2 gadu Read More …

Atklātā stunda

2023. gada 18. maijā skolotāja Natālija Panteviča novadīja skolotājiem atklāto stundu „Kā pielietot mākslīgo intelektu kravas transportēšanas plānošanā?” profesionālajā modulī „Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos” grupā LD-31. Atklātās stundas mērķis bija piedāvāt skolotājiem savu redzējumu, kā mobilos telefonus no mācību procesa traucēkļa pārvērst Read More …