Tehnikuma izglītojamie iegūst godalgotas vietas un atzinības rakstus valsts mēroga tiešsaistes angļu valodas olimpiādē!

2023.gada novembra mēnesī tehnikuma izglītojamie piedalījās valsts mēroga tiešsaistes angļu valodas 53.olimpiādes 2.posmā. Olimpiāde tika rīkota ar mērķi veicināt izglītojamo interesi par angļu valodu kā līdzekli pasaules izzināšanai, piedāvāt izglītojamajiem iespēju apliecināt savas zināšanas un prasmes angļu valodā, kā arī Read More …

DTTT 2023/53 „Mācību līdzekļu piegāde atjaunojamās enerģētikas tehniķiem”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 05.12.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/53 „Mācību līdzekļu piegāde atjaunojamās enerģētikas tehniķiem” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 12.12.2023. līdz plkst.08.30. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai Read More …

DTTT 2023/52 „Darbnīcu aprīkojuma piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 05.12.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/52 „Darbnīcu aprīkojuma piegāde” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 12.12.2023. līdz plkst.08.30. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai Read More …

DTTT 2023/51 „Datorgaldu piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 30.11.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/51 „Datorgaldu piegāde” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 07.12.2023. līdz plkst.08.30. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar Read More …

DTTT 2023/50 „Saules kolektora un saules bateriju paneļu komplektu piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 28.11.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/50 „Saules kolektora un saules bateriju paneļu komplektu piegāde” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 05.12.2023. līdz plkst.08.30. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Read More …

DTTT 2023/49 „Elektromateriālu piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 28.11.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/49 „Elektromateriālu piegāde” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 05.12.2023. līdz plkst.08.30. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar Read More …