Daugavpils tehnikuma izglītojamie 2022.gadā ir aktīvi iepazinuši Latvijas kultūru un mākslu

2021./2022. mācību gada otrajā semestrī Daugavpils tehnikuma izglītojamie programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros turpina iepazīt daudzveidīgas, profesionāli veidotas kultūras norises, ko piedāvā valsts un pašvaldību, kā arī neatkarīgās kultūras institūcijas un radošie profesionāļi.  Tehnikuma izglītojamie un to grupu audzinātāji labprāt Read More …

PIKC DT 2022/10 “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ERASMUS+ projekta ietvaros”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 15.03.2022. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2022/10 “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ERASMUS+ projekta ietvaros” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 22.03.2022. līdz plkst. 12:00. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksttiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt Read More …