PIKC DT 2020/34 “Ēku apkures un ventilācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, siltuma režīma un ventilācijas sistēmu efektivitātes regulēšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 01.12.2020. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2020/34 “Ēku apkures un ventilācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, siltuma režīma un ventilācijas sistēmu efektivitātes regulēšana” Paredzamā līgumcena ir zemāka par EUR 9999 ,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un Read More …

PIKC DT 2020/35 “Tualetes papīra un roku dvieļu iegāde PIKC “Daugavpils tehnikums” saimnieciskās darbības nodrošināšanai”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 01.12.2020. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums:. PIKC DT 2020/35 “Tualetes papīra un roku dvieļu iegāde PIKC “Daugavpils tehnikums” saimnieciskās darbības nodrošināšanai” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 07 .12.2020. līdz plkst. 12:00. Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR9999,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un Read More …