DTTT 2023/17 „Mācību līdzekļu piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 30.05.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/17 „Mācību līdzekļu piegāde” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 06.06.2023. līdz plkst.08:30. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Read More …

DTTT 2023/14 „Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma videonovērošanas sistēmas tehniskā apkope un remonts”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 16.05.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/14 „Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma videonovērošanas sistēmas tehniskā apkope un remonts” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 23.05.2023. līdz plkst.08:30. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Read More …

DTTT 2023/13 „Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ēku tehniskās apsardzes organizēšana un nodrošināšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 16.05.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/13 „Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ēku tehniskās apsardzes organizēšana un nodrošināšana” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 23.05.2023. līdz plkst.08:30. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Read More …

DTTT 2023/12 „Telpu uzkopšanas, mazgāšanas līdzekļu un piederumu iegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 25.04.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/12 „Telpu uzkopšanas, mazgāšanas līdzekļu unpiederumu iegāde” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 03.05.2023. līdz plkst.08:30. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei Read More …

DTTT 2023/10 “Pārtikas produktu piegāde Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību procesa nodrošināšanai”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 14.03.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/10 “Pārtikas produktu piegāde Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību procesa nodrošināšanai” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 21.03.2023. līdz plkst.08:30. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Read More …

DTTT 2023/08 “Darba apģērbu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr.8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. ietvaros”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 28.02.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/08 “Darba apģērbu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr.8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. ietvaros” Piedāvājumu Read More …

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums paziņo, ka iznomāšanai tiek piedāvāts nekustamais īpašums karsto dzērienu tirdzniecības automātu ievietošanai: nedzīvojamo telpu daļa Strādnieku ielā 16

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS IZSOLI 23.02.2023. Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums paziņo, ka iznomāšanai tiek piedāvāts nekustamais īpašums karsto dzērienu tirdzniecības automātu ievietošanai: nedzīvojamo telpu daļa Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (ar kopējo platību 1,0 m2) un nedzīvojamo telpu daļa Mendeļejeva ielā Read More …

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums paziņo, ka iznomāšanai tiek piedāvāts nekustamais īpašums: nedzīvojamās telpas Mendeļejeva ielā 1

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS IZSOLI 23.02.2023. Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums paziņo, ka iznomāšanai tiek piedāvāts nekustamais īpašums: nedzīvojamās telpas Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī (ar kopējo platību 443,50m2). Nekustamā īpašuma iznomāšanas noteikumi tiek pievienoti pielikumā (Izsoles noteikumi). Visas ieinteresētās personas var iepazīties Read More …

DTTT 2023/05 “Pārtikas produktu piegāde Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību procesa nodrošināšanai”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 14.02.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/05 “Pārtikas produktu piegāde Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību procesa nodrošināšanai” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 21.02.2023. līdz plkst.09:00. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Read More …

DTTT 2023/04 “Elektroinstalācijas pārbaude”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 31.01.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/04 “Elektroinstalācijas pārbaude” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 07.02.2023. līdz plkst.09:00. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar Read More …