Seminārs “Lietojumprogrammu izmantošana mācību procesa pilnveidošanai un skolotāju darba laika optimizēšanai”

2023. gada 23. maijā Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotājs Mg. oec. Dmitrijs Sirotko tiešsaistē novadīja profesionālās pilnveides semināru pedagogiem. Semināra tēma bija “Lietojumprogrammu izmantošana mācību procesa pilnveidošanai un skolotāju darba optimizēšanai”. Semināra tēma netika izvēlēta nejauši, bet “izkristalizējās” pēdējo 2 gadu Read More …

Atklātā stunda

2023. gada 18. maijā skolotāja Natālija Panteviča novadīja skolotājiem atklāto stundu „Kā pielietot mākslīgo intelektu kravas transportēšanas plānošanā?” profesionālajā modulī „Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos” grupā LD-31. Atklātās stundas mērķis bija piedāvāt skolotājiem savu redzējumu, kā mobilos telefonus no mācību procesa traucēkļa pārvērst Read More …

Noslēguma konference projektā SAM 8.5.1. “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

2023. gada 11. maijā notika Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) īstenotā projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” noslēguma pasākums – konference, kurā tika prezentēti priekšlikumi tālākai profesionālās izglītības attīstībai. Read More …

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 1. kursa izglītojamo IKT jomas olimpiādes rezultāti

2023. gada 27. aprīlī Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma IKT jomas skolotāji (O. Bazarova, J. Makņa, A. Ozerska, A. Čerņavska un K. Ļebedevs) novadīja IKT jomas olimpiādi. Olimpiāde norisinājās Bauskas ielā 23, tajā piedalījās 20 mūsu tehnikuma 1. kursa izglītojamie. Pasākuma mērķis bija veicināt izglītojamo izpratni un interesi Read More …

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā tika realizēta projekta “Talented Entrepreneurs in Job Market” (“Talantīgie uzņēmēji darba tirgū”)

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā tika realizēta projekta “Talented Entrepreneurs in Job Market” (“Talantīgie uzņēmēji darba tirgū”) pēdējā mobilitāte. Nedēļas garumā mūsu izglītojamie kopā ar citiem projekta dalībniekiem no Itālijas, Serbijas, Portugāles un Turcijas pierādīja sevi kā talantīgus uzņēmējus, pētot Read More …