Elektrotehniķis

Ja Tu esi aizdomājies par to, lai iegūtu elektrotehniķa kvalifikāciju Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, šeit vari uzzināt, ko Tu mācīsies, apgūsi un kur varēsi strādāt pēc elektrotehniķa kvalifikācijas iegūšanas.

Kas ir elektrotehniķis?

Elektrotehniķis patstāvīgi veic elektropārvades līniju (EPL) un iekārtu montāžas darbus, palīgdarbus, elektriskās un neelektriskās pārbaudes, elektroiekārtu tehnisko un operatīvo apkalpošanu, elektroiekārtu defektu noteikšanu, uzraudzību un remontu.

Kādu izglītību es iegūšu?

Tu iegūsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību un elektrotehniķa profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Ko es iemācīšos?

Apgūstot elektrotehniķa kvalifikāciju, tu mācīsies enerģētikas pamatprincipus un likumus, praksē iegūsi iemaņas elektrisko un elektromehānisko iekārtu ekspluatācijā un uzturēšanā.
Tu zināsi:
– kā sastādīt elektroinstalācijas shēmas;
– par kabeļu ieklāšanu un elektroietaises uzstādīšanu;
– kā identificēt un novērst kļūmes elektrisko tīklu darbībā;
– kā samontēt dažādas sarežģītības pakāpes elektriskās ķēdes.
Tu izpratīsi, kā:
– veikt elektroietaises un elektroiekārtu uzstādīšanu, ekspluatāciju, remontu, apkopi un uzturēšanu;
– veikt elektriskās strāvas parametru mērījumus un aprēķinus;
– novērtēt elektroietaišu, kabeļu un citu elektrisko sistēmu elementu tehnisko stāvokli to turpmākai drošai ekspluatācijai.
Tu spēsi plānot, organizēt un veikt elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas darbus saskaņā ar profesijas standarta prasībām.

Vai es varēšu doties praksē uz ārzemēm?

Jā, ikviens Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamais var piedalīties atlasē, lai daļu mācības prakses savā kvalifikācijā izietu kādā ārzemju uzņēmumā programmas Erasmus+ ietvaros.

Ko es varēšu darīt ārpus stundām?

Ārpus mācībām tev būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs. Informāciju par interešu izglītības piedāvājumu skaties šeit.

Kur es varēšu mācīties tālāk?

Pēc elektrotehniķa kvalifikācijas iegūšanas tu varēsi turpināt mācības augstākās izglītības iestādēs, kā arī iegūt elektrisko iekārtu speciālista vai elektroinženiera kvalifikāciju.

Kur es varēšu strādāt?

Pēc izglītības iegūšanas tu varēsi strādāt dažādos enerģētikas nozares uzņēmumos (piemēram, AS “Sadales tīkls” vai AS “Latvenergo”) vai kā individuālais komersants. 
Šobrīd mūsu absolventi strādā tādās iestādēs un uzņēmumos kā AS “Sadales tīkls”, SIA “Citrus Solutions”.

Sīkāka informācija par profesionālās izglītības programmu pieejama šeit.