Erasmus akreditācija

2020. gada konkursā Daugavpils tehnikums ir ieguvis Erasmus akreditāciju profesionālās izglītības sektorā un skolu izglītības sektorā, kā arī ir viena no 5 profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kas ir saņēmusi arī izcilības zīmi. 

Erasmus akreditācija skolu, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību jomā: 
– instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā organizācijām, kuras darbojas skolu, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību jomās
– paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitātes organizācijas attīstības veicināšanai
– ietver Erasmus kvalitātes standartus, kas jāievēro akreditētajām organizācijām
– sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem
– apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitātes kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu
– nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ programmā. Organizācijas varēs iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam arī ierastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ programmas vadlīnijās noteikto.
Erasmus akreditācija skolu, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību jomā darbojas Eiropas Savienības Erasmus+ programmā izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā periodā no 2021. līdz 2027.gadam 1. pamatdarbības (KA1) jeb mācību mobilitāšu ietvaros.
Akreditāciju piešķir uz Erasmus+ programmas laiku līdz 2027. gadam. Akreditāciju apliecina Erasmus akreditācijas sertifikāts ar ES simboliem un programmas logo. Īpaši augstā kvalitātē mobilitātes īstenojušām organizācijām tiek piešķirta izcilības zīme.

Papildus informācija: https://www.erasmusplus.lv/lat/izglitiba_un_macibas/erasmus_akreditacijas/