Klientu apkalpošanas speciālists

Ja Tu esi aizdomājies par to, lai iegūtu klientu apkalpošanas speciālista kvalifikāciju Daugavpils tehnikumā, šeit vari uzzināt, ko Tu mācīsies, apgūsi un kur varēsi strādāt pēc klientu apkalpošanas speciālista kvalifikācijas iegūšanas.

Kas ir klientu apkalpošanas speciālists?

Klientu apkalpošanas speciālists ir darbinieks, kurš spēj informēt esošos un potenciālos klientus par organizāciju, produktiem un pakalpojumiem, veikt finanšu operācijas un mārketinga pasākumus, izstrādāt nepieciešamos dokumentus, nodrošināt pārvaldības un speciālo dokumentu apriti.

Kādu izglītību es iegūšu?

Tu iegūsi profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju “Klientu apkalpošanas speciālists”

Ko es iemācīšos?

Apgūstot klientu apkalpošanas speciālista profesiju, tu mācīsies par organizācijas darbību, biroja darbu un dokumentu apriti, korporatīvo komunikāciju, profesionālo saziņu svešvalodās, kā arī klientu apkalpošanu. 
Tu zināsi 
– organizācijas struktūru un darbību;
– biroja darba specifikai raksturīgus darba vides riska faktorus;
– dokumentēšanas procesu.
Tu izpratīsi 
– dokumentu formas un veidlapas;
– dokumentu saņemšanu, reģistrāciju un nosūtīšanu atbilstoši organizācijā noteiktajai kārtībai;
– kā organizēt apmeklētāju/klientu pieņemšanu.
Tu spēsi
– organizēt biroja darbību;
– informēt esošos un potenciālos klientus par organizācijas struktūru, produktiem;
– darbā izmantot biroja tehniku;
– protokolēt dažādu līmeņu sanāksmes un lietišķās tikšanās.

Vai es varēšu doties praksē uz ārzemēm?

Jā, ikviens Daugavpils tehnikuma izglītojamais var piedalīties atlasē, lai daļu mācības prakses savā kvalifikācijā izietu kādā ārzemju uzņēmumā programmas Erasmus+ ietvaros.

Ko es varēšu darīt ārpus stundām?

Ārpus mācībām tev būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs. Informāciju par interešu izglītības piedāvājumu skaties šeit.

Kur es varēšu mācīties tālāk?

Pēc klientu apkalpošanas speciālista kvalifikācijas iegūšanas tu varēsi turpināt mācības, piemēram, augstākās izglītības iestādē uzņēmējdarbības vadības jomā.

Kur es varēšu strādāt?

Pēc izglītības iegūšanas tu varēsi strādāt par administratoru, sekretāru, grāmatvedi, personāla daļas speciālistu.
Šobrīd mūsu absolventi strādā tādās iestādēs un uzņēmumos kā Daugavpils pilsētas Dome, kā arī citās pašvaldībās, Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Daugavpils Bāriņtiesā, komercbankās, pilsētas un valsts iestādēs un privātfirmās.

Sīkāka informācija par profesionālās izglītības programmu pieejama šeit.