Loģistikas darbinieks

Ja Tu esi aizdomājies par to, lai iegūtu loģistikas darbinieka kvalifikāciju Daugavpils tehnikumā, šeit vari uzzināt, ko Tu mācīsies, apgūsi un kur varēsi strādāt pēc loģistikas darbinieka kvalifikācijas iegūšanas.

Kas ir loģistikas darbinieks?

Loģistikas darbinieks ir speciālists, kurš organizē kravas (preču) piegādi, izstrādā izdevīgu transportēšanas plānu, noformē kravas pavaddokumentus, veic aprēķinus, kontrolē laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu u.c.

Kādu izglītību es iegūšu?

Tu iegūsi profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju “Loģistikas darbinieks”

Ko es iemācīšos?

Apgūstot Loģistikas darbinieka profesiju, tu mācīsies transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesus, kā kravas tiek identificētas, apstrādātas un pārvietotas, kā tiek organizēta kravu transportēšana un noliktavu darbs. 
Tu zināsi
– kravu klasifikāciju, kravas pavaddokumentus;
– kā plānot transportēšanas procesu;
– kā notiek kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā, 
– kā izvēlēties kravai un transportēšanas maršrutam atbilstošu transporta veidu. 
Tu izpratīsi 
– transportēšanas procesu, tā plānošanas nosacījumus un datus;
– loģistikas nozarei saistošos normatīvos aktus (t.sk. starptautiskos līgumus) un noteikumus praktiskajā darbībā;
– dažādu kravas transportēšanas dokumentu noformēšanas kārtību.
Tu spēsi 
– lietot biroja tehniku, specifiskās loģistikas datorprogrammas;
– veikt kravas transportēšanas plāna un grafika īstenošanas procesa kontroles pasākumus (iekraušanu, pārvadājuma norisi, piegādi utt.);
– strādāt patstāvīgi, noteikt darba uzdevumu izpildei nepieciešamās darbības prioritārā secībā un atbilstoši rīkoties, noteikt un ievērot laika normas un termiņus.

Vai es varēšu doties praksē uz ārzemēm?

Jā, ikviens Daugavpils tehnikuma izglītojamais var piedalīties atlasē, lai daļu mācības prakses savā kvalifikācijā izietu kādā ārzemju uzņēmumā programmas Erasmus+ ietvaros.

Ko es varēšu darīt ārpus stundām?

Ārpus mācībām tev būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs. Informāciju par interešu izglītības piedāvājumu skaties šeit.

Kur es varēšu mācīties tālāk?

Pēc loģistikas darbinieka kvalifikācijas iegūšanas tu varēsi turpināt mācības, piemēram, LU, RTU, TSI, RISEBA, Biznesa vadības koledžā, PIKC “Rīgas tehniskā koledža” u.c.

Kur es varēšu strādāt?

Pēc izglītības iegūšanas tu varēsi strādāt 
transporta, loģistikas, ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumos.

Sīkāka informācija par profesionālās izglītības programmu pieejama šeit.