Programmēšanas tehniķis

Ja Tu esi aizdomājies par to, lai iegūtu programmēšanas tehniķa kvalifikāciju Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, šeit vari uzzināt, ko Tu mācīsies, apgūsi un kur varēsi strādāt pēc programmēšanas tehniķa kvalifikācijas iegūšanas.

Kas ir programmēšanas tehniķis?

Programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas, lai izveidotu funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentus.

Kādu izglītību es iegūšu?

Tu iegūsi profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju “Programmēšanas tehniķis”

Ko es iemācīšos?

Apgūstot programmēšanas tehniķa profesiju, tu apgūsi EIKT pamatprocesus un darbu veidus, EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas, algoritmēšanas un programmēšanas pamatus, preču un pakalpojumu izvēli EIKT infrastruktūras izveidei, datorsistēmas un datortīklus, sistēmu programmēšanu, datu bāzu programmēšanu, tīmekļa vietņu programmēšanu (WEB),
programmēšanas tehnoloģijas, matemātikas speciālās nodaļas, EIKT drošības politiku, lietotnes programmēšanu un iziesi programmēšanas tehniķa praksi.
Tu zināsi: algoritmus, datu tipus, datu struktūras,  programmēšanas valodas, datubāzu vadības sistēmas un SQL pamatus, WEB programmēšanas pamatus, programmēšanas vides, programmatūras koda strukturēšanas metodes un šablonus, operētājsistēmu uzbūves pamatus, datortīklu tehnoloģijas, diskrētas matemātikas un loģikas pamatus un to praktisko lietojamību,  profesionālos terminus valsts valodā un vienā svešvalodā, personu datu aizsardzību, biroja tehniku un programmatūru un tās lietošanas iespējas.
Tu izpratīsi, kā, lietojot atbilstošus programmatūras izstrādes rīkus, izstrādāt programmatūras kodu atbilstoši noteiktajām prasībām, lasīt pirmkodu, pārbaudīt programmatūras darbību, veikt programmatūras testēšanu, refaktorēt (uzlabot) programmatūras kodu,  izmantot datubāzes, lasīt, saprast, sagatavot, noformēt un izmantot tehnisko dokumentāciju, lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā, ievērot darba vietai un darba aprīkojuma lietošanai noteiktās ekspluatācijas prasības un atbilstošu darba drošības un veselības režīmu.
Tu spēsi: lasīt un izprast programmatūras tehnisko projektējumu un shematisko attēlojumu un izmantot iegūto informāciju un programmēšanas valodu, lai  izveidotu programmatūru, lietojot un ievērojot programmatūras izstrādes metodoloģiju un labo praksi, lasīt un analizēt esošo programmatūras vienības pirmkodu, īsi un saprotami formulēt pirmkoda fragmenta darbības principus, veidot datubāzes, sagatavot testu piemērus un veikt programmatūras darbības pārbaudi, sagatavot rakstisku un mutisku informāciju par programmatūru, sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā, lietot profesionālo terminoloģiju, veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

Vai es varēšu doties praksē uz ārzemēm?

Jā, ikviens Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamais var piedalīties atlasē, lai daļu mācības prakses savā kvalifikācijā izietu kādā ārzemju uzņēmumā programmas Erasmus+ ietvaros.

Ko es varēšu darīt ārpus stundām?

Ārpus mācībām tev būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs. Informāciju par interešu izglītības piedāvājumu skaties šeit.

Kur es varēšu mācīties tālāk?

Pēc programmēšanas tehniķa kvalifikācijas iegūšanas tu varēsi turpināt mācības, piemēram:
– RTK Daugavpils filiāle – 1.līmeņa studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas”;
– DU –  bakalaura studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas”;
– RTU – bakalaura studiju programmā “Informācijas tehnoloģija”;
– LU –  bakalaura studiju programmā “Datorzinātnes” u.c.

Kur es varēšu strādāt?

Pēc izglītības iegūšanas tu varēsi strādāt profesijā dažādos uzņēmumos, kas nodarbojas ar programmatūras veidošanu, informācijas tehnoloģiju ieviešanu, uzturēšanu un apkopi. Tev būs iespēja strādāt uzņēmumā, kas veic programmēšanu, vai kā pašnodarbinātai personai, vai arī kā individuālajam komersantam. Programmēšanas tehniķa darba specifika ir darbs birojā vai arī darbs attālināti.

Sīkāka informācija par profesionālās izglītības programmu pieejama šeit.