Programmēšanas tehniķis

Ja Tu esi aizdomājies par to, lai iegūtu programmēšanas tehniķa kvalifikāciju Daugavpils tehnikumā, šeit vari uzzināt, ko Tu mācīsies, apgūsi un kur varēsi strādāt pēc programmēšanas tehniķa kvalifikācijas iegūšanas.

Kas ir programmēšanas tehniķis?

Programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentus.

Kādu izglītību es iegūšu?

Tu iegūsi profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju “Programmēšanas tehniķis”

Ko es iemācīšos?

Apgūstot programmēšanas tehniķa profesiju, tu mācīsies izstrādāt, pārbaudīt un mainīt  programmatūru, funkcionējošu atbilstoši izvirzītajām prasībām.  
Tu zināsi 
– Programmēšanas valodas un programmēšanas vidi;
– Datortīklu un datortehnikas veidus, komponentus un to savietojamību;
– Tīmekļa vietnes programmēšanas valodu iespējas un lietošanu; 
– Datu glabāšanas un apmaiņas, datu aizsardzības organizēšanas kārtību.
Tu izpratīsi, kā 
– Rakstīt, pārbaudīt un uzlabot programmatūras vienības pirmkodu;
– Izstrādāt vienkāršu lokālo datortīklu projekta risinājumu;
– Organizēt drošu datu glabāšanas un apmaiņas kārtību.
Tu spēsi 
– Izveidot programmatūras vienību, lietojot programmēšanas valodu;
– Izstrādāt vienkāršu lokālo datortīklu projektus;
– Veidot un uzturēt datu bāzes un lietot tās vadības sistēmas;
– Programmēt tīmekļa vietnes, identificēt un novērst tīmekļa vietņu kļūdas.

Vai es varēšu doties praksē uz ārzemēm?

Jā, ikviens Daugavpils tehnikuma izglītojamais var piedalīties atlasē, lai daļu mācības prakses savā kvalifikācijā izietu kādā ārzemju uzņēmumā programmas Erasmus+ ietvaros.

Ko es varēšu darīt ārpus stundām?

Ārpus mācībām tev būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs. Informāciju par interešu izglītības piedāvājumu skaties šeit.

Kur es varēšu mācīties tālāk?

Pēc programmēšanas tehniķa kvalifikācijas iegūšanas tu varēsi turpināt mācības sevis izvēlētā jomā augstākās izglītības iestādēs, kā arī papildināt savas zināšanas izvēlētajā nozarē, piemēram, 
– RTK Daugavpils filiāle – 1.līmeņa studiju programma “Informācijas tehnoloģijas”;
– DU –  bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas”;
– TSI – bakalaura studiju programma “Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas”;
– RTU – bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģija”;
– LU –  bakalaura studiju programma “Datorzinātnes”

Kur es varēšu strādāt?

Pēc izglītības iegūšanas tu varēsi strādāt uzņēmumā, kas veic programmēšanu, vai
kā pašnodarbināta persona, vai arī kā individuālais komersants. 
Šobrīd mūsu absolventi strādā tādās iestādēs un uzņēmumos kā “C.T.Co.” (Rīgas filiāle, Latvija), “Huawei” Šveices reģionālais birojs; “Nextgen Healthcare” (San Diego, ASV); “Logwin Solutions” Deutschland, Gmbh; “28Stone” SIA (Rīga, Latvija); “LatInSoft” SIA (Daugavpils, Latvija); “Geidans Solutions Latvia” SIA (Latvija); “Ilusion-D company” (Daugavpils, Latvija)

Sīkāka informācija par profesionālās izglītības programmu pieejama šeit.