Uzņemšana

1. Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:
2.1. Vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (atestāta), sekmju izraksta un centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
2.2. Pamatizglītību apliecinoša dokumenta (apliecības), sekmju izraksta un centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
2.3. Medicīniskās izziņas oriģinālu (izraksts no medicīniskās kartes veidlapa Nr.027/u);
2.4. Četras fotogrāfijas (izmērs 3×4 cm);
2.5. Iesniegums (tehnikuma veidlapa);
2.6. Pase/personas apliecība vai dzimšanas apliecība;
2.7. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem reflektantiem jāiesniedz dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu;
2.8. Personas, kuras ir ar speciālām vajadzībām, dokumentus, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
2.9. Papildus var iesniegt raksturojumu, rekomendāciju, ieteikuma vēstuli, apbalvojuma dokumentus.
Dokumentu pieņemšana ir bez maksas.

2. Izglītības programmas:  spiediet šeit…

3. Sagatavojies mācībām laicīgi! Piesaki ISIC karti un izmanto visas savas priekšrocības!
ISIC (International Scholar Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika skolēna identifikācijas karte, kuru katru gadu izmanto 5 miljoni jauniešu 130 pasaules valstīs. Piesaki savu ISIC arī Tu un iegūsti:
– Oficiālu starptautiski atzītu skolēna apliecību;
– Atlaides 550 vietās Latvijā un 150 000 vietās visā pasaulē.
Izvēlies sev piemērotāko:
– Swedbank ISIC karte. Ar piesaistītu kontu Tavai stipendijai, bezkontakta maksājumiem un ērtu mobilo lietotni.
Piesaki ŠEIT (https://www.swedbank.lv/jauniesiem)
– ISIC karte. Starptautiski atzīta studentu apliecība ar atlaižu funkciju bez piesaistīta konta.
Piesaki ŠEIT (https://isic.lv/lv/pieteikties/)