Vakances

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā uz pilnu darba laiku 30 stundas nedēļā:
SOCIĀLO PEDAGOGU
(prof.kods 2359 01)

PIENĀKUMI: 
– Diagnosticēt izglītojamo socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē.
– Veikt sociālpedagoģisko darbu izglītības iestādē izglītojamo socializācijas jomā, sadarbojoties ar izglītojamo ģimenēm un piesaistot citus pašvaldībā pieejamos resursus;
– Apkopot datus par izglītojamo socializācijas apstākļiem un riska faktoriem izglītības iestādē un ģimenē;
– Sniegt sociālpedagoģiskās konsultācijas izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem un citiem speciālistiem, kuru darbs saistīts ar izglītojamajiem. Iesaistīties metodisko materiālu izstrādē, lai sniegtu atbalstu izglītības iestādes pedagogiem.
– Plānot un īstenot konkrētas sociālpedagoģiskas darbības izglītojamo tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā.

PRASĪBAS:
– augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija vai augstākā izglītība un sociālā darbinieka kvalifikācija, ja studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz četru kredītpunktu jeb 160 stundu apjomā;
–  praktiskā darba pieredze profesijas jomā tiek uzskatīta par priekšrocību;
– prasme veidot komunikatīvo bāzi ar dažāda sociālā statusa personām un indivīdu grupām;
– argumentācijas un pārliecināšanas spējas;
– mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana;
– prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
– vēlme nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un nozares atziņām;
– pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi.

PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– atalgojumu no 1145 EUR par pilnu slodzi (30 st. nedēļā) pirms nodokļu nomaksas;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgajiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.

PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv , norādot amata nosaukumu, līdz 2024.gada 31.maijam.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti konkursa otrajai kārtai.
Papildus jautājumu gadījumā tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā ar nepilnu darba laiku 20 stundas nedēļā:
SPORTA ORGANIZATORU
(prof.kods 2359 08)

PIENĀKUMI
– Plānot, vadīt un koordinēt  iestādes sporta jomu. Pārstāvēt Iestādes intereses sporta jautājumos valsts un pašvaldības institūcijās.
– Organizēt sporta aktivitātes Iestādē un iestādes piedalīšanos sporta aktivitātēs ārpus Iestādes. Sastādīt sporta aktivitāšu gada plānu.
– Nodrošināt, lai iestādes sporta zāles tiktu aprīkotas ar nepieciešamo sporta inventāru. Sekot   Iestādes sporta zāļu un sporta inventāra atbilstībai mācību programmas prasībām, kā arī tā mērķtiecīgai izmantošanai un saglabāšanai.
– Informēt par dažādām sporta aktivitātēm pedagogus un izglītojamos.
– Atbilstoši savai kompetencei sekmēt interešu izglītības grupu komplektēšanu.
– Pārraudzīt sporta mācību nodarbību organizēšanu. Sekot sporta skolotāju profesionālās kvalifikācijas izaugsmei.
– Sadarboties ar iestādes sporta skolotājiem, grupu audzinātājiem, skolotājiem un citiem iestādes darbiniekiem iestādes sporta dzīves attīstībā un veselīga dzīvesveida organizēšanā.
– Sadarbībā ar citiem audzināšanas darba nodaļas darbiniekiem piedalīties iestādes ārpusstundu pasākumu (valsts svētkiem veltītie pasākumi, veselības veicināšanas pasākumi, tautas tradīciju popularizēšana u.c.) organizēšanā.

PRASĪBAS:
– augstākā izglītība atbilstoši LR normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.;
–  praktiskā darba pieredze sporta vai izglītības nozarē un sporta pasākumu organizēšanas pieredze tiek uzskatīta par priekšrocību;
– labas organizatora spējas un komunikācijas prasmes;
– prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
– vēlme nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un nozares atziņām;
– pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
– svešvalodu zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību;
– B kategorijas autovadītāja apliecība tiek uzskatītas par priekšrocību;
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi.

PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– darba samaksu no 748.00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par piedāvāto slodzi 20 kontaktstundas nedēļā;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgajiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.

PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv , norādot amata nosaukumu, līdz 2023.gada 22.decembrim.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti konkursa otrajai kārtai.
Papildus jautājumu gadījumā zvanīt personāla daļā, tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv    
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā uz pilnu darba laiku 30 stundas nedēļā:
SOCIĀLO PEDAGOGU
(prof.kods 2359 01)

PIENĀKUMI: 
– Diagnosticēt izglītojamo socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē.
– Veikt sociālpedagoģisko darbu izglītības iestādē izglītojamo socializācijas jomā, sadarbojoties ar izglītojamo ģimenēm un piesaistot citus pašvaldībā pieejamos resursus;
– Apkopot datus par izglītojamo socializācijas apstākļiem un riska faktoriem izglītības iestādē un ģimenē;
– Sniegt sociālpedagoģiskās konsultācijas izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem un citiem speciālistiem, kuru darbs saistīts ar izglītojamajiem. Iesaistīties metodisko materiālu izstrādē, lai sniegtu atbalstu izglītības iestādes pedagogiem.
– Plānot un īstenot konkrētas sociālpedagoģiskas darbības izglītojamo tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā.

PRASĪBAS:
– augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija vai augstākā izglītība un sociālā darbinieka kvalifikācija, ja studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz četru kredītpunktu jeb 160 stundu apjomā;
–  praktiskā darba pieredze profesijas jomā tiek uzskatīta par priekšrocību;
– prasme veidot komunikatīvo bāzi ar dažāda sociālā statusa personām un indivīdu grupām;
– argumentācijas un pārliecināšanas spējas;
– mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana;
– prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
– vēlme nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un nozares atziņām;
– pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi.

PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– atalgojumu no 1145 EUR par pilnu slodzi (30 st. nedēļā) pirms nodokļu nomaksas;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgajiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.

PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv , norādot amata nosaukumu, līdz 2024.gada 31.maijam.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti konkursa otrajai kārtai.
Papildus jautājumu gadījumā tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “DAUGAVPILS TEHNIKUMS” aicina pastāvīgā darbā:
PROJEKTU KOORDINATORU

PIENĀKUMI:
Nodrošināt apstiprināto projektu ieviešanu, administrēšanu un izvērtēšanu: plānot un organizēt projekta aktivitātes, sastādīt projekta dokumentāciju un ziņojumus, prezentēt projekta rezultātus. Nodrošināt projektu izpildi atbilstoši noteiktajiem termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām. Sadarboties ar projektu uzraudzības institūcijām, lai nodrošinātu veiksmīgu projektu saturisko un finansu īstenošanu. Kārtot projekta lietvedību atbilstoši normatīvajiem aktiem. Izstrādāt jaunus projektus vietējā, reģiona, valsts un starptautiskā līmenī.

PRASĪBAS:
– augstākā izglītība pedagoģijā, tiesību zinību, sabiedrisko attiecību vai sociālo zinātņu nozarē;
– pārzināt projektu izstrādi, ieviešanu reglamentējošos tiesību aktus;
– labas angļu un/vai vācu valodas zināšanas;
– valsts valodas prasme augstākajā pakāpē (C līmeņa 1.pakāpe);
– precizitāte, iniciatīva, sistemātiskums un augsta atbildības sajūta;
– komunikācijas un sadarbības prasmes;
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi;
– sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas Covid-19 sertifikāts;
– vēlama iepriekšēja pieredze darbā ar Eiropas Savienības finansētām programmām, projektiem.

PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– darba samaksu no 770 EUR (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī par pilnu slodzi;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.

PIETEIKŠANĀS:
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu kd@daugvt.lv līdz 10.01.2022.
Papildus jautājumu gadījumā zvanīt projektu un ārējo sakaru nodaļas vadītājai tālr.: 22373488.
Vairāk informācijas par iestādi: www.daugvt.lv