Vakances

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā ar pilnu darba laiku:
profesionālās izglītības skolotāju (atjaunojamā enerģētika, elektrotehnika)
(prof.kods 2320 01)

PIENĀKUMI:
Atbildīgi un kvalitatīvi īstenot izglītības programmu atjaunojamās enerģētikas tehniķa/elektrotehniķa mācību kursā atbilstoši Izglītības likumam, Profesionālās izglītības likumam, profesijas standartam un profesionālās izglītības programmai.
Profesionālie mācību priekšmeti:
– elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos,
sadales ietaišu izbūve,
– elektrotehniskās dokumentācijas aizpildīšana,
– elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi,
– elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi,
– elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi,
– elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija,
– preču un pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbiem,
– atjaunojamo resursu izmantošana elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā,
– atjaunojamās enerģētikas iekārtu montāža, uzstādīšana un ekspluatācija.
 
PRASĪBAS:
– augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un sertifikāts, kas dot tiesības strādāt par pedagogu vismaz 72 stundu apjomā (atbilstoši MK Noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību);
– pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi;
– darba pieredze pedagoģiskajā jomā vai mācību priekšmeta jomā tiek uzskatīta par priekšrocību.

PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– darba samaksu no 1145 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi (30 stundas nedēļā);
– piemaksa 10% darba algai par tehnikuma statusu;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgajiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.
 
PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv , norādot amata nosaukumu, līdz 2024.gada 30.augustam.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti konkursa otrajai kārtai.
Papildus jautājumu gadījumā – tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv    
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā ar pilnu darba laiku:
profesionālās izglītības skolotāju (ēdināšanas pakalpojumi/pavars)
(prof.kods 2320 01)

PIENĀKUMI:
Atbildīgi un kvalitatīvi īstenot izglītības programmu pavāra mācību kursā atbilstoši Izglītības likumam, Profesionālās izglītības likumam, profesijas standartam un profesionālās izglītības programmai.
Profesionālie mācību priekšmeti: ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi, paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā, lietišķās saskarsmes pamatprincipi, ražošanas darba organizācija, pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde, produktu un izstrādājumu uzglabāšana, ēdienu gatavošanas tehnoloģija, ēdienkartes izveide, latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve, tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide.
 
PRASĪBAS:
– augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un sertifikāts, kas dot tiesības strādāt par pedagogu vismaz 72 stundu apjomā (atbilstoši MK Noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību);
– pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi;
– darba pieredze pedagoģiskajā jomā vai mācību priekšmeta jomā tiek uzskatīta par priekšrocību.
 
PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– darba samaksu no 1145 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi (30 stundas nedēļā);
– piemaksa 10% darba algai par tehnikuma statusu;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgajiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.
 
PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv , norādot amata nosaukumu, līdz 2024.gada 30.augustam.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti konkursa otrajai kārtai.
Papildus jautājumu gadījumā – tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv    
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā uz pilnu darba laiku 30 stundas nedēļā:
SOCIĀLO PEDAGOGU
(prof.kods 2359 01)

PIENĀKUMI: 
– Diagnosticēt izglītojamo socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē.
– Veikt sociālpedagoģisko darbu izglītības iestādē izglītojamo socializācijas jomā, sadarbojoties ar izglītojamo ģimenēm un piesaistot citus pašvaldībā pieejamos resursus;
– Apkopot datus par izglītojamo socializācijas apstākļiem un riska faktoriem izglītības iestādē un ģimenē;
– Sniegt sociālpedagoģiskās konsultācijas izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem un citiem speciālistiem, kuru darbs saistīts ar izglītojamajiem. Iesaistīties metodisko materiālu izstrādē, lai sniegtu atbalstu izglītības iestādes pedagogiem.
– Plānot un īstenot konkrētas sociālpedagoģiskas darbības izglītojamo tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā.

PRASĪBAS:
– augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija vai augstākā izglītība un sociālā darbinieka kvalifikācija, ja studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz četru kredītpunktu jeb 160 stundu apjomā;
–  praktiskā darba pieredze profesijas jomā tiek uzskatīta par priekšrocību;
– prasme veidot komunikatīvo bāzi ar dažāda sociālā statusa personām un indivīdu grupām;
– argumentācijas un pārliecināšanas spējas;
– mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana;
– prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
– vēlme nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un nozares atziņām;
– pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi.

PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– atalgojumu no 1145 EUR par pilnu slodzi (30 st. nedēļā) pirms nodokļu nomaksas;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgajiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.

PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv , norādot amata nosaukumu, līdz 2024.gada 31.maijam.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti konkursa otrajai kārtai.
Papildus jautājumu gadījumā tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā ar pilnu darba laiku:
profesionālās izglītības skolotāju (atjaunojamā enerģētika, elektrotehnika)
(prof.kods 2320 01)

PIENĀKUMI:
Atbildīgi un kvalitatīvi īstenot izglītības programmu atjaunojamās enerģētikas tehniķa/elektrotehniķa mācību kursā atbilstoši Izglītības likumam, Profesionālās izglītības likumam, profesijas standartam un profesionālās izglītības programmai.
Profesionālie mācību priekšmeti:
– elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos,
sadales ietaišu izbūve,
– elektrotehniskās dokumentācijas aizpildīšana,
– elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi,
– elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi,
– elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi,
– elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija,
– preču un pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbiem,
– atjaunojamo resursu izmantošana elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā,
– atjaunojamās enerģētikas iekārtu montāža, uzstādīšana un ekspluatācija.
 
PRASĪBAS:
– augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un sertifikāts, kas dot tiesības strādāt par pedagogu vismaz 72 stundu apjomā (atbilstoši MK Noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību);
– pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi;
– darba pieredze pedagoģiskajā jomā vai mācību priekšmeta jomā tiek uzskatīta par priekšrocību.

PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– darba samaksu no 1145 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi (30 stundas nedēļā);
– piemaksa 10% darba algai par tehnikuma statusu;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgajiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.
 
PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv , norādot amata nosaukumu, līdz 2024.gada 31.maijam.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti konkursa otrajai kārtai.
Papildus jautājumu gadījumā – tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv    
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā ar pilnu darba laiku:
profesionālās izglītības skolotāju (datorsistēmas, datubāzes un datortīkli)
(prof.kods 2320 01)

PIENĀKUMI:
Atbildīgi un kvalitatīvi īstenot izglītības programmu datorsistēmu tehniķa mācību kursā atbilstoši Izglītības likumam, Profesionālās izglītības likumam, profesijas standartam un profesionālās izglītības programmai.
Profesionālie mācību priekšmeti: EIKT pamatprocesi un darbu veidi, EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas, vienkāršu algoritmu izstrāde, datortehnikas komplektēšana un montāža, lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana, biroja tehnikas apkope un remonts, serveru izvēle un uzstādīšana, datortehnikas komponentu darbības uzturēšana, preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei, EIKT drošības politikas veidošana.
 
PRASĪBAS:
– augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un sertifikāts, kas dot tiesības strādāt par pedagogu vismaz 72 stundu apjomā (atbilstoši MK Noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību);
– pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi;
– darba pieredze pedagoģiskajā jomā vai mācību priekšmeta jomā tiek uzskatīta par priekšrocību.
 
PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– darba samaksu no 1145 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi (30 stundas nedēļā);
– piemaksa 10% darba algai par tehnikuma statusu;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgajiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.
 
PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv , norādot amata nosaukumu, līdz 2024.gada 31.maijam.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti konkursa otrajai kārtai.
Papildus jautājumu gadījumā – tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv    
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā ar pilnu darba laiku:
profesionālās izglītības skolotāju (programmēšana)
(prof.kods 2320 01)

PIENĀKUMI:
Atbildīgi un kvalitatīvi īstenot izglītības programmu programmēšanas tehniķa mācību kursā atbilstoši Izglītības likumam, Profesionālās izglītības likumam, profesijas standartam un profesionālās izglītības programmai.
Profesionālie mācību priekšmeti: EIKT pamatprocesi un darbu veidi, EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas, algoritmēšanas un programmēšanas pamati, datorsistēmas un datortīkli, sistēmu un datu bāžu programmēšana, tīmekļa vietņu programmēšana, programmēšanas tehnoloģijas, lietotnes programmēšana, preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei, EIKT drošības politika.
 
PRASĪBAS:
– augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un sertifikāts, kas dot tiesības strādāt par pedagogu vismaz 72 stundu apjomā (atbilstoši MK Noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību);
– pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi;
– darba pieredze pedagoģiskajā jomā vai mācību priekšmeta jomā tiek uzskatīta par priekšrocību.
 
PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– darba samaksu no 1145 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi (30 stundas nedēļā);
– piemaksa 10% darba algai par tehnikuma statusu;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgajiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.
 
PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv , norādot amata nosaukumu, līdz 2024.gada 31.maijam.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti konkursa otrajai kārtai.
Papildus jautājumu gadījumā – tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv    
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā ar nepilnu darba laiku:
profesionālās izglītības skolotāju (telemehānika un loģistika)
(prof.kods 2320 01)

PIENĀKUMI:
Atbildīgi un kvalitatīvi īstenot izglītības programmu loģistikas darbinieka mācību kursā atbilstoši Izglītības likumam, Profesionālās izglītības likumam, profesijas standartam un profesionālās izglītības programmai.
Profesionālie mācību priekšmeti: transporta un loģistikas nozares uzņēmuma pamatprocesi, kravu identificēšana, kravu izvietošana noliktavā, kravas sagatavošana pārvietošanai, kravu apstrāde, noliktavas uzskaite un apsekošana, kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā, maršrutu plānošana kravu pārvadājumos, transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana, kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze, sadales loģistika.
 
PRASĪBAS:
– augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un sertifikāts, kas dot tiesības strādāt par pedagogu vismaz 72 stundu apjomā (atbilstoši MK Noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību);
– pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi;
– darba pieredze pedagoģiskajā jomā vai mācību priekšmeta jomā tiek uzskatīta par priekšrocību.
 
PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– darba samaksu no 572 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par nepilnu slodzi (15 stundas nedēļā);
– piemaksa 10% darba algai par tehnikuma statusu;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgajiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.
 
PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv , norādot amata nosaukumu, līdz 2024.gada 31.maijam.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti konkursa otrajai kārtai.
Papildus jautājumu gadījumā – tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv    
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā ar pilnu darba laiku:
profesionālās izglītības skolotāju (ēdināšanas pakalpojumi/pavars)
(prof.kods 2320 01)

PIENĀKUMI:
Atbildīgi un kvalitatīvi īstenot izglītības programmu pavāra mācību kursā atbilstoši Izglītības likumam, Profesionālās izglītības likumam, profesijas standartam un profesionālās izglītības programmai.
Profesionālie mācību priekšmeti: ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi, paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā, lietišķās saskarsmes pamatprincipi, ražošanas darba organizācija, pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde, produktu un izstrādājumu uzglabāšana, ēdienu gatavošanas tehnoloģija, ēdienkartes izveide, latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve, tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide.
 
PRASĪBAS:
– augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un sertifikāts, kas dot tiesības strādāt par pedagogu vismaz 72 stundu apjomā (atbilstoši MK Noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību);
– pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi;
– darba pieredze pedagoģiskajā jomā vai mācību priekšmeta jomā tiek uzskatīta par priekšrocību.
 
PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– darba samaksu no 1145 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi (30 stundas nedēļā);
– piemaksa 10% darba algai par tehnikuma statusu;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgajiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.
 
PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv , norādot amata nosaukumu, līdz 2024.gada 31.maijam.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti konkursa otrajai kārtai.
Papildus jautājumu gadījumā – tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv    
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā ar pilnu darba laiku:
profesionālās izglītības skolotāju (ēdināšanas pakalpojumi/konditors)
(prof.kods 2320 01)

PIENĀKUMI:
Atbildīgi un kvalitatīvi īstenot izglītības programmu konditora mācību kursā atbilstoši Izglītības likumam, Profesionālās izglītības likumam, profesijas standartam un profesionālās izglītības programmai.
Profesionālie mācību priekšmeti: ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi, paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā, lietišķās saskarsmes pamatprincipi, ražošanas darba organizācija, pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde, produktu un izstrādājumu uzglabāšana, Konditorejas izstrādājumu gatavošana, krēmu un desertu gatavošana, maizes gatavošana un cepšana, tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide.
 
PRASĪBAS:
– augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un sertifikāts, kas dot tiesības strādāt par pedagogu vismaz 72 stundu apjomā (atbilstoši MK Noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību);
– pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi;
– darba pieredze pedagoģiskajā jomā vai mācību priekšmeta jomā tiek uzskatīta par priekšrocību.
 
PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– darba samaksu no 1145 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi (30 stundas nedēļā);
– piemaksa 10% darba algai par tehnikuma statusu;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgajiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.
 
PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv , norādot amata nosaukumu, līdz 2024.gada 31.maijam.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti konkursa otrajai kārtai.
Papildus jautājumu gadījumā – tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv    
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā ar pilnu darba laiku:
Vispārējās vidējās izglītības skolotāju (fizika)
(prof.kods 2330 01)

PIENĀKUMI:
Atbildīgi un kvalitatīvi īstenot izglītības programmu fizikas mācību kursā atbilstoši Izglītības likumam, Vispārējās izglītības likumam, Profesionālās izglītības likumam.
 
PRASĪBAS:
– augstākā izglītība atbilstoši LR normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.;
– mācību un audzināšanas darba satura un mācību kursa didaktikas pārzināšana;
– izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
– prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši iestādes mērķim un uzdevumiem;
– pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi.
– darba pieredze pedagoģiskajā jomā tiek uzskatīta par priekšrocību.
 
PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– darba samaksu no 1145 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi (30 stundas nedēļā);
– piemaksa 10% darba algai par tehnikuma statusu;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgajiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.
 
PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv , norādot amata nosaukumu, līdz 2024.gada 31.maijam.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti konkursa otrajai kārtai.
Papildus jautājumu gadījumā – tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv    
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā ar nepilnu darba laiku 20 stundas nedēļā:
SPORTA ORGANIZATORU
(prof.kods 2359 08)

PIENĀKUMI
– Plānot, vadīt un koordinēt  iestādes sporta jomu. Pārstāvēt Iestādes intereses sporta jautājumos valsts un pašvaldības institūcijās.
– Organizēt sporta aktivitātes Iestādē un iestādes piedalīšanos sporta aktivitātēs ārpus Iestādes. Sastādīt sporta aktivitāšu gada plānu.
– Nodrošināt, lai iestādes sporta zāles tiktu aprīkotas ar nepieciešamo sporta inventāru. Sekot   Iestādes sporta zāļu un sporta inventāra atbilstībai mācību programmas prasībām, kā arī tā mērķtiecīgai izmantošanai un saglabāšanai.
– Informēt par dažādām sporta aktivitātēm pedagogus un izglītojamos.
– Atbilstoši savai kompetencei sekmēt interešu izglītības grupu komplektēšanu.
– Pārraudzīt sporta mācību nodarbību organizēšanu. Sekot sporta skolotāju profesionālās kvalifikācijas izaugsmei.
– Sadarboties ar iestādes sporta skolotājiem, grupu audzinātājiem, skolotājiem un citiem iestādes darbiniekiem iestādes sporta dzīves attīstībā un veselīga dzīvesveida organizēšanā.
– Sadarbībā ar citiem audzināšanas darba nodaļas darbiniekiem piedalīties iestādes ārpusstundu pasākumu (valsts svētkiem veltītie pasākumi, veselības veicināšanas pasākumi, tautas tradīciju popularizēšana u.c.) organizēšanā.

PRASĪBAS:
– augstākā izglītība atbilstoši LR normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.;
–  praktiskā darba pieredze sporta vai izglītības nozarē un sporta pasākumu organizēšanas pieredze tiek uzskatīta par priekšrocību;
– labas organizatora spējas un komunikācijas prasmes;
– prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
– vēlme nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un nozares atziņām;
– pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
– svešvalodu zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību;
– B kategorijas autovadītāja apliecība tiek uzskatītas par priekšrocību;
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi.

PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– darba samaksu no 748.00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par piedāvāto slodzi 20 kontaktstundas nedēļā;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgajiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.

PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv , norādot amata nosaukumu, līdz 2023.gada 22.decembrim.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti konkursa otrajai kārtai.
Papildus jautājumu gadījumā zvanīt personāla daļā, tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv    
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā uz pilnu darba laiku 30 stundas nedēļā:
SOCIĀLO PEDAGOGU
(prof.kods 2359 01)

PIENĀKUMI: 
– Diagnosticēt izglītojamo socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē.
– Veikt sociālpedagoģisko darbu izglītības iestādē izglītojamo socializācijas jomā, sadarbojoties ar izglītojamo ģimenēm un piesaistot citus pašvaldībā pieejamos resursus;
– Apkopot datus par izglītojamo socializācijas apstākļiem un riska faktoriem izglītības iestādē un ģimenē;
– Sniegt sociālpedagoģiskās konsultācijas izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem un citiem speciālistiem, kuru darbs saistīts ar izglītojamajiem. Iesaistīties metodisko materiālu izstrādē, lai sniegtu atbalstu izglītības iestādes pedagogiem.
– Plānot un īstenot konkrētas sociālpedagoģiskas darbības izglītojamo tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā.

PRASĪBAS:
– augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija vai augstākā izglītība un sociālā darbinieka kvalifikācija, ja studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz četru kredītpunktu jeb 160 stundu apjomā;
–  praktiskā darba pieredze profesijas jomā tiek uzskatīta par priekšrocību;
– prasme veidot komunikatīvo bāzi ar dažāda sociālā statusa personām un indivīdu grupām;
– argumentācijas un pārliecināšanas spējas;
– mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana;
– prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
– vēlme nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un nozares atziņām;
– pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi.

PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– atalgojumu no 1145 EUR par pilnu slodzi (30 st. nedēļā) pirms nodokļu nomaksas;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgajiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.

PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv , norādot amata nosaukumu, līdz 2024.gada 31.maijam.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti konkursa otrajai kārtai.
Papildus jautājumu gadījumā tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv.