Vakances

Profesionālās izglītības kompetences centrs “DAUGAVPILS TEHNIKUMS” aicina pastāvīgā darbā:
ĀRSTA PALĪGU (FELDŠERI)

PIENĀKUMI: 
Savas kompetences ietvaros veikt profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus izglītojamo veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē. Pēc nepieciešamības sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, sarežģītu vai netipisku saslimšanu gadījumos nosūtīt pie ģimenes ārsta vai smagas traumas vai saslimšanas gadījumos izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
Veikt izglītojamo, vecumā līdz 18 gadiem, profilaktisko apskati vienu reizi mācību gada laikā: veikt antropometriskos un vitālos rādītāju mērījumus, stājas traucējumu noteikšanu, arteriālā asinsspiediena mērījumu.
Plānot, organizēt un kontrolēt darbinieku obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar MK 2018.gada 24.jūlija noteikumu Nr.447 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”.
Novērtēt epidemioloģisko situāciju iestādē. Epidēmijas vai karantīnas gadījumos uzskaitīt un kontrolēt saslimušo skaitu iestādē. Savas kompetences ietvaros veikt visas nepieciešamas darbības, lai novērstu un samazinātu izglītojamo un darbinieku inficēšanas risku.
Nodrošināt pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamajiem skolas organizētajos sporta un interešu izglītības pasākumos. Kontrolēt sporta nodarbības atbilstoši veselības grupām.
Informēt izglītojamā vecākus par iestādē gūtajām traumām vai saslimšanām.
Piedalīties darba vides riska faktoru ietekmes uz darbinieku veselību izvērtēšanā.
Piedalīties veselību veicinošu pasākumu organizēšanā un pirmās palīdzības sniegšanas iemaņu apmācībā izglītojamajiem sadarbībā ar skolas pedagogiem.
Nodrošināt medicīnas punktu, darbnīcās un mācību laboratorijas, kabinetus ar pārsienamo materiālu un pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamajiem medicīnas līdzekļiem. Sastādīt medikamentu, pārsienamā materiāla un instrumentārija pieprasījumu. Kontrolēt medikamentu derīguma termiņus un veikt apmaiņu. Veikt nederīgo medikamentu utilizāciju. 
Sekot LR normatīvo aktu izmaiņām savas kompetences ietvaros. Noformēt un kārtot LR likumdošanā noteikto medicīnisko dokumentāciju uz iestādes izglītojamajiem un darbiniekiem.

PRASĪBAS:
–  Ārsta palīga (feldšera) kvalifikācija;
–  Ir jābūt derīgam ārstniecības personas sertifikātam ar tiesībām praktizēt ārsta palīga  profesijā. Personai jābūt reģistrētam/-ai ārstniecības personu reģistrā.
–  Spēja pieņemt lēmumus un prasme reaģēt un rīkoties ārkārtējās, nestandarta un paaugstinātas bīstamības situācijās.
–  Prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (labas datorprasmes: Word, Excel un tml.)
–  Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe).

PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– darba samaksu no 745 līdz 1000 EUR (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī par pilnu slodzi;
– labus darba apstākļus.

PIETEIKŠANĀS:
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu kd@daugvt.lv līdz 2021.gada 30.oktobrim.
Papildus jautājumu gadījumā zvanīt personāla speciālistei  tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.daugvt.lv

Profesionālās izglītības kompetences centrs “DAUGAVPILS TEHNIKUMS” aicina pastāvīgā darbā:
ĀRSTA PALĪGU (FELDŠERI)

PIENĀKUMI: 
Savas kompetences ietvaros veikt profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus izglītojamo veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē. Pēc nepieciešamības sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, sarežģītu vai netipisku saslimšanu gadījumos nosūtīt pie ģimenes ārsta vai smagas traumas vai saslimšanas gadījumos izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
Veikt izglītojamo, vecumā līdz 18 gadiem, profilaktisko apskati vienu reizi mācību gada laikā: veikt antropometriskos un vitālos rādītāju mērījumus, stājas traucējumu noteikšanu, arteriālā asinsspiediena mērījumu.
Plānot, organizēt un kontrolēt darbinieku obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar MK 2018.gada 24.jūlija noteikumu Nr.447 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”.
Novērtēt epidemioloģisko situāciju iestādē. Epidēmijas vai karantīnas gadījumos uzskaitīt un kontrolēt saslimušo skaitu iestādē. Savas kompetences ietvaros veikt visas nepieciešamas darbības, lai novērstu un samazinātu izglītojamo un darbinieku inficēšanas risku.
Nodrošināt pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamajiem skolas organizētajos sporta un interešu izglītības pasākumos. Kontrolēt sporta nodarbības atbilstoši veselības grupām.
Informēt izglītojamā vecākus par iestādē gūtajām traumām vai saslimšanām.
Piedalīties darba vides riska faktoru ietekmes uz darbinieku veselību izvērtēšanā.
Piedalīties veselību veicinošu pasākumu organizēšanā un pirmās palīdzības sniegšanas iemaņu apmācībā izglītojamajiem sadarbībā ar skolas pedagogiem.
Nodrošināt medicīnas punktu, darbnīcās un mācību laboratorijas, kabinetus ar pārsienamo materiālu un pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamajiem medicīnas līdzekļiem. Sastādīt medikamentu, pārsienamā materiāla un instrumentārija pieprasījumu. Kontrolēt medikamentu derīguma termiņus un veikt apmaiņu. Veikt nederīgo medikamentu utilizāciju. 
Sekot LR normatīvo aktu izmaiņām savas kompetences ietvaros. Noformēt un kārtot LR likumdošanā noteikto medicīnisko dokumentāciju uz iestādes izglītojamajiem un darbiniekiem.

PRASĪBAS:
–  Ārsta palīga (feldšera) kvalifikācija;
–  Ir jābūt derīgam ārstniecības personas sertifikātam ar tiesībām praktizēt ārsta palīga  profesijā. Personai jābūt reģistrētam/-ai ārstniecības personu reģistrā.
–  Spēja pieņemt lēmumus un prasme reaģēt un rīkoties ārkārtējās, nestandarta un paaugstinātas bīstamības situācijās.
–  Prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (labas datorprasmes: Word, Excel un tml.)
–  Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe).
– Sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas Covid-19 sertifikāts.

PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– darba samaksu no 745 (pārbaudes laikā) līdz 1090 EUR (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī par pilnu slodzi;
– labus darba apstākļus.

PIETEIKŠANĀS:
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu kd@daugvt.lv līdz 2021.gada 30.decembrim.
Papildus jautājumu gadījumā zvanīt personāla speciālistei  tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.daugvt.lv

Profesionālās izglītības kompetences centrs “DAUGAVPILS TEHNIKUMS” aicina pastāvīgā darbā:
PROJEKTU KOORDINATORU

PIENĀKUMI:
Nodrošināt apstiprināto projektu ieviešanu, administrēšanu un izvērtēšanu: plānot un organizēt projekta aktivitātes, sastādīt projekta dokumentāciju un ziņojumus, prezentēt projekta rezultātus. Nodrošināt projektu izpildi atbilstoši noteiktajiem termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām. Sadarboties ar projektu uzraudzības institūcijām, lai nodrošinātu veiksmīgu projektu saturisko un finansu īstenošanu. Kārtot projekta lietvedību atbilstoši normatīvajiem aktiem. Izstrādāt jaunus projektus vietējā, reģiona, valsts un starptautiskā līmenī.

PRASĪBAS:
– augstākā izglītība pedagoģijā, tiesību zinību, sabiedrisko attiecību vai sociālo zinātņu nozarē;
– pārzināt projektu izstrādi, ieviešanu reglamentējošos tiesību aktus;
– labas angļu un/vai vācu valodas zināšanas;
– valsts valodas prasme augstākajā pakāpē (C līmeņa 1.pakāpe);
– precizitāte, iniciatīva, sistemātiskums un augsta atbildības sajūta;
– komunikācijas un sadarbības prasmes;
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi;
– sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas Covid-19 sertifikāts;
– vēlama iepriekšēja pieredze darbā ar Eiropas Savienības finansētām programmām, projektiem.

PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– darba samaksu no 770 EUR (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī par pilnu slodzi;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.

PIETEIKŠANĀS:
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu kd@daugvt.lv līdz 10.01.2022.
Papildus jautājumu gadījumā zvanīt projektu un ārējo sakaru nodaļas vadītājai tālr.: 22373488.
Vairāk informācijas par iestādi: www.daugvt.lv