Vakances

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā
DARBA AIZSARDZĪBAS INŽENIERI
(nepilna slodze 20 stundas nedēļā, klātiene):

PIENĀKUMI
–  Izstrādāt un savlaicīgi aktualizēt iestādes darba aizsardzības vadīšanas organizatorisko struktūru un sistēmu.
–  Atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikt un novērtēt: iestādes darba vides riska faktorus, ēku un teritorijas ugunsdrošības riska faktorus, iekšējos un ārējos apdraudējumus un to iespējamās sekas civilās aizsardzības jomā.
–  Organizēt un koordinēt darba vides risku novēršanas vai samazināšanas pasākumus.
–  Izstrādāt un savlaicīgi aktualizēt darba drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības instrukcijas. Instruēt darbiniekus darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un civilās aizsardzības jautājumos. Organizēt, koordinēt un kontrolēt iestādes izglītojamo instruēšanas kārtību darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos.
–  Nodrošināt darbinieku obligāto veselības pārbaužu organizēšanu un kontroli.
–  Veikt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu, analizēt to cēloņus un izstrādāt preventīvus pasākumus to novēršanai.
–  Konsultēt iestādes vadību, darbiniekus un izglītojamos darba aizsardzības jautājumos.

PRASĪBAS:
–  Augstākā izglītība darba aizsardzības jomā;
–  Pieredze profesijas jomā ne mazāk kā divi gadi;
–  Darba pieredze profesijas jomā izglītības iestādē tiek uzskatīta par priekšrocību;
–  Pārzināt darbības specifikai atbilstošo LR likumdošanu un normatīvo aktu prasības.
–  Prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (labas datorprasmes: Word, Excel u.tml.);
–  Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
–  Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
–  uz personu attiecināmi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi.

PIEDĀVĀJAM:
–   Iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
–   Darba samaksu par 20 stundām nedēļā no 500,00 EUR;
–   Labus darba apstākļus;
–   Iespēju profesionāli pilnveidoties.

PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv līdz 2023.gada 22.septembrim.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.
Papildus jautājumu gadījumā zvanīt personāla speciālistei tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv    
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums aicina pastāvīgā darbā ar nepilnu darba laiku 20 stundas nedēļā:
SPORTA ORGANIZATORU
(prof.kods 2359 08)

PIENĀKUMI: 
–   Plānot, vadīt un koordinēt Iestādes sporta jomu. Pārstāvēt Iestādes intereses sporta jautājumos valsts un pašvaldības institūcijās.
–   Organizēt sporta aktivitātes Iestādē un Iestādes piedalīšanos sporta aktivitātēs ārpus Iestādes. Sagatavot sporta aktivitāšu gada plānu.
–   Nodrošināt Iestādes sporta zāļu aprīkošanu ar nepieciešamo sporta inventāru. Uzraudzīt Iestādes sporta zāļu un sporta inventāra atbilstību mācību programmas prasībām, kā arī tā mērķtiecīgu izmantošanu un saglabāšanu.
–   Informēt par dažādām sporta aktivitātēm pedagogus un izglītojamos.
–   Atbilstoši savai kompetencei sekmēt interešu izglītības grupu komplektēšanu.
–   Pārraudzīt sporta mācību nodarbību organizēšanu. Sekot sporta skolotāju profesionālās kvalifikācijas izaugsmei.
–   Sadarboties ar iestādes sporta skolotājiem, grupu audzinātājiem, skolotājiem un citiem iestādes darbiniekiem iestādes sporta dzīves attīstībā un veselīga dzīvesveida organizēšanā.
–   Sadarbībā ar citiem audzināšanas darba nodaļas darbiniekiem piedalīties iestādes ārpusstundu pasākumu (valsts svētkiem veltītie pasākumi, veselības veicināšanas pasākumi, tautas tradīciju popularizēšana u.c.) organizēšanā.

PRASĪBAS:
–   Augstākā izglītība atbilstoši LR normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību;
–   Praktiskā darba pieredze sporta vai izglītības nozarē un sporta pasākumu organizēšanas pieredze tiek uzskatīta par priekšrocību;
–   Labas organizatora spējas un komunikācijas prasmes;
–   Prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
–   Vēlme nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un nozares atziņām;
–   Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
–   Svešvalodu zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību;
–   B kategorijas autovadītāja apliecība tiek uzskatītas par priekšrocību;
–   Uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi.

PIEDĀVĀJAM:
–   Iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
–   Darba samaksu no 560,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par piedāvāto slodzi 20 kontaktstundas nedēļā;
–   Labus darba apstākļus un ar mūsdienīgiem resursiem aprīkotu darbavietu;
Iespēju profesionāli pilnveidoties.

PIETEIKŠANĀS:
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@dttt.lv, norādot amata nosaukumu, līdz 2023.gada 22.septembrim.
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti konkursa otrajai kārtai.
Papildus jautājumu gadījumā zvanīt personāldaļai, tālr.: 29949339.
Vairāk informācijas par iestādi: www.dttt.lv    
 
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, Jūs piekrītat savu iesniegto personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām personāla atlases konkursa ietvaros. Datu apstrādes ilgums ir trīs mēneši no atlases konkursa noslēgšanas dienas. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Strādnieku 16, Daugavpils, pasts@dttt.lv, www.dttt.lv.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “DAUGAVPILS TEHNIKUMS” aicina pastāvīgā darbā:
PROJEKTU KOORDINATORU

PIENĀKUMI:
Nodrošināt apstiprināto projektu ieviešanu, administrēšanu un izvērtēšanu: plānot un organizēt projekta aktivitātes, sastādīt projekta dokumentāciju un ziņojumus, prezentēt projekta rezultātus. Nodrošināt projektu izpildi atbilstoši noteiktajiem termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām. Sadarboties ar projektu uzraudzības institūcijām, lai nodrošinātu veiksmīgu projektu saturisko un finansu īstenošanu. Kārtot projekta lietvedību atbilstoši normatīvajiem aktiem. Izstrādāt jaunus projektus vietējā, reģiona, valsts un starptautiskā līmenī.

PRASĪBAS:
– augstākā izglītība pedagoģijā, tiesību zinību, sabiedrisko attiecību vai sociālo zinātņu nozarē;
– pārzināt projektu izstrādi, ieviešanu reglamentējošos tiesību aktus;
– labas angļu un/vai vācu valodas zināšanas;
– valsts valodas prasme augstākajā pakāpē (C līmeņa 1.pakāpe);
– precizitāte, iniciatīva, sistemātiskums un augsta atbildības sajūta;
– komunikācijas un sadarbības prasmes;
– uz personu attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi;
– sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas Covid-19 sertifikāts;
– vēlama iepriekšēja pieredze darbā ar Eiropas Savienības finansētām programmām, projektiem.

PIEDĀVĀJAM:
– iespēju strādāt stabilā iestādē un savlaicīgi izmaksātu atalgojumu;
– darba samaksu no 770 EUR (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī par pilnu slodzi;
– labus darba apstākļus un ar mūsdienīgiem resursiem aprīkotu darbavietu;
– iespēju profesionāli pilnveidoties.

PIETEIKŠANĀS:
Izskatīti tiks pieteikumi, kas atbilst sludinājuma prasībām.
CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu kd@daugvt.lv līdz 10.01.2022.
Papildus jautājumu gadījumā zvanīt projektu un ārējo sakaru nodaļas vadītājai tālr.: 22373488.
Vairāk informācijas par iestādi: www.daugvt.lv