SIA “Daugavpils satiksme” apmeklējums

2024.gada 6. jūnijā 1. kursa izglītojamie kvalifikācijā “Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis” kopā ar profesionālās izglītības skolotāju Alfrēdu Kokinu apmeklēja uzņēmumu SIA “Daugavpils satiksme”.

Ekskursijas mērķis bija iepazīties ar uzņēmuma darbību, ar kontakttīkla piekares un iekārtas uzbūvi.

SIA “Daugavpils satiksme” apkalpo 4 tramvaju un 33 autobusu maršrutus ar 36 tramvaju vagoniem un 54 autobusiem. Pašlaik tramvaju parks sastāv no četriem 71-631, astoņiem 71-623-02, trīspadsmit KTM, desmit TATRA un sešiem RVR vagoniem.

Eksursijas laikā izglītojamajiem klātienē bija lieliska iespēja iepazīties ar SIA “Daugavpils satiksme” vērienīgākā projekta “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” realizāciju. Pprojekta ietvaros ir pabeigti un 2024.gadā pieņemti ekspluatācijā tramvaju līnijas un kontakttīklu pārbūves darbi. Rezultātā ir nodrošināta mūsdienīga tramvaju elektroapgādes sistēma un tramvaju kustības regularitāte. Kontakttīkls pielāgots stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, kas ievērojami uzlabo tramvaju vagonu ekspluatāciju un kustības ātrumu.

Izglītojamie iepazinās ar kontakttīkla piekares un iekārtas uzbūvi, kontakttīkla kontaktpakares vadu un spaiļu pārbaudes kārtību.

Paldies elektrotehniskās pārvaldes pārstāvim par iedvesmojošo un izzinošo ekskursiju!

Informāciju sagatavoja profesionālās izglītības skolotājs Alfrēds Kokins