Daugavpils tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotāja organizētais profesionālās kompetences pilnveides seminārs loģistiem

2024.gada 12.jūnijā  Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma transporta un loģistikas NMA vadītājs Mg. oec. Dmitrijs Sirotko tiešsaistē novadīja profesionālās kompetences pilnveides semināru pedagogiem. Seminara tēma: “Kravu un patēriņa preču marķējuma nozīme moduļa “Kravu identificēšana” apguves kontekstā”.

Semināra tēma netika izvēlēta nejauši, bet “izkristalizējās” pēdējo 4 gadu garumā, pasniedzot profesionālos mācību priekšmetus specialitātē “Loģistikas darbinieks” un aprobējot dažādas metodikas un pieejas marķējumu pielietojumā lielās izglītojamo grupās. Analizējot paveikto darbu 4 gadu garumā, tika meklētas iespējas, kā vienkāršot un kopīgot dažādu marķējumu pielietojumu un optmizēt skolotāju darba laiku.

Savu dalību kursos pieteica 16 profesionālo priekšmetu pedagogi no Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Liepājas Valsts tehnikuma, Rīgas Valsts tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Valmieras tehnikuma u.c. mācību iestādēm.

Semināra laikā skolotājiem tika piedāvāti 4 specializētie temati mācību procesa pilnveidošanai:

 1. Kravu un patēriņa preču marķējumu daudzveidība;
 2. CE marķējums – produkcijas “EIROPAS ATBILSTĪBAS” zīme;
 3. Atsevišķu valstu prasības patēriņa preču marķējumiem;
 4. Uzdevumu variācijas par kravu un patēriņa preču marķējuma nozīmi moduļa “Kravu identificēšana” apguves kontekstā.

Mūsdienu loģistikas pasaulē marķēšanai ir galvenā loma piegādes ķēdes pārvaldībā, drošībā un produktu izsekošanas jomā. Efektīva marķēšana palīdz paātrināt kravu apstrādi, samazināt izmaksas un palielināt klientu apmierinātību.

Preču marķēšanas kā galvenā informācijas pārraides veida svarīgumu atzīst lielākā daļa rūpnieciski attīstīto pasaules valstu, un to apliecina tās gandrīz universālais regulējums likumdošanas un normatīvi tehniskajā līmenī.

Marķējums ir teksta, simbolu vai grafisku simbolu/zīmju komplekss, kas uzklāts uz iepakojuma (konteineriem), paša produkta, etiķetes (birkas) un citiem palīglīdzekļiem, lai īstenotu šādas funkcijas:

 • Transportēšana un pavadīšana (identifikācija, droša piegāde, aizsardzība utt.);
 • Atbilstība juridiskajām prasībām (sertifikācija, fizikālās īpašības utt.);
 • Patērētāju informēšana par preci/īpašībām, lietošanu;
 • Reklāma (infografika, konkurences priekšrocības, ekoloģiskums, preču izcelsme).

Vispārpieņemtās transporta marķējumu sistēmas palielina kravas saglabāšanas iespējamību transportēšanas laikā un nodrošina efektīvu piegādi un ātru šķirošanu daļējas izkraušanas (pārvietošanas) laikā starp izmantotajiem transporta veidiem neatkarīgi no tā, vai tas būtu autotransports, jūras transports vai dzelzceļa transports.

Konvencionālo simbolu lietošanas noteikumu ievērošana, kas nosaka produktu apstrādes principus, samazina nejaušu bojājumu risku un veicina veiksmīgu piegādi norādītajā vietā.

Lai saņemtu atgriezenisko saiti un jaunas idejas mācību procesa pilnveidošanai, skolotājiem tika piedāvāta iespēja aizpildīt anketu par izklāstītās informācijas noderīgumu un kvalitāti.

Skolotāju atsauksmes:

 • “Ļoti izsmeļošs un zināšanām pilns seminārs.”
 • “Paldies, bija interesanti un deva jaunas ierosmes ikdienas darbam!”
 • “Paldies, bija interesanti un ļoti cerams arī turpmāko sadarbību!”
 • “Paldies, bija interesanti! Daudzas lietas jau bija zināmas, bet parādījās arī kaut kas jauns, piemēram “Košera” marķējums. Ļoti patika pedagoga izstrādātie praktiskie paraugi ar pārbaudes darbiem/darba lapām.”

Kursu nobeigumā Dmitrijs Sirotko novēlēja visiem klātesošajiem pastāvīgi paaugstināt savas zināšanas loģistikas un IT jomā un nodot tās saviem skolēniem, jo tieši no skolotājiem kā sabiedrības inteliģences daļas ir atkarīga mūsu bērnu izglītotība.                                                                                        

Informāciju sagatavoja: transporta un loģistikas nozares NMA vadītājs Dmitrijs Sirotko