“21.gadsimta kompetences pieaugušo izglītībā”, Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019713

Projekta īstenošanas periods: 20.12.2021.-19.06.2023.

Projekta īstenošanas rezultātā tika sasniegti šādi mērķi:
– Pilnveidot pieaugušo izglītības koordinēšanā un plānošanā iesaistīto darbinieku izpratni par pieaugušo izglītības īstenošanas principiem, programmu piedāvājuma veidošanu un izglītojamo piesaisti;
– Pilnveidot pedagogu izpratni par pieaugušo auditorijai piemērotu apmācības programmu izstrādi un to saturu, kā arī viņu pieaugušo izglītojamo apmācības prasmes.
Šo mērķu sasniegšana palīdz attīstīt pieaugušo izglītības virzienu Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, paplašinot izglītojamo loku un piedāvājot jaunas izglītības programmas.

Projekta īstenošanas laikā tā dalībnieki piedalījās divās aktivitātēs:
– 7 pieaugušo izglītotāji piedalījās apmācībā Narvas (Igaunija) Pieaugušo izglītotāju apmācības centrā “Vestifex”, kur apguva andragoģijas pamatus, iepazinās ar Igaunijas kolēģu pieredzi, kā arī izpētīja dažādus praktiskus pieaugušo izglītības nodrošināšanas aspektus;
– 2 plānošanā un vadībā iesaistītie tehnikuma darbinieki, kas arī paši ir iesaistīti pieaugušo izglītošanā, devās darba vērošanā uz Espoo (Somija) profesionālās izglītības centru “Omnia”, kas nodrošina arī pieaugušo izglītību, lai iepazītu Somijas pieredzi pieaugušo izglītības plānošanā un īstenošanā, izglītības piedāvājuma izveidē, izglītojamo piesaistē.

Projekta īstenošanas rezultātā ir:
– uzlabotas Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pieaugušo izglītotāju zināšanas un kompetences pieaugušo izglītības īstenošanā,
– apgūtas jaunākās metodes darbā ar pieaugušajiem izglītojamajiem,
– izzinātas iespējas digitālo risinājumu izmantošanai,
– nodrošināta pieredzes apmaiņa ar praktizējošiem pieaugušo izglītotājiem Igaunijā,
– saņemts atbalsts jauno kompetenču praktiskā izmantošanā darbā, analizējot paveikto darbu individuālu virtuālu atgriezeniskās saites sesiju laikā pēc apmācības,
– izzināta Somijas pieredze pieaugušo izglītības procesa organizēšanā, izglītības programmu klāsta un satura izveidē, potenciālo perspektīvo mērķa grupu noteikšanā un darbā ar tām, tādējādi sniedzot iespēju tehnikumā veidot jaunas pieaugušo izglītības programmas (noslēdzot projektu, jau ir izstrādātas 8 programmas, bet izstrādes procesā ir vēl 3 izglītības programmas),
– apkopota Somijā un Igaunijā gūtā pieredze un zināšanas,
– izstrādāts Pieaugušo izglītības attīstības plāns 2023-2025.

Projekta īstenošana ir sniegusi Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam iespēju paplašināt izglītības piedāvājumu un veicināt tehnikuma kā izglītības iestādes attīstību un izaugsmi pieaugušo izglītības jomā.
 
Projekta finansējums: 16 088,00 EUR

Kontaktinformācija: Inovāciju un attīstības nodaļa, Strādnieku iela 16, 206.kab., Daugavpils.
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@sdttt.lv