Ārpus formālā izglītība

Ārpus formālās izglītības sistēmā apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana Daugavpils tehnikumā (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 146 no 22.02.2011.)

Pretendents izvēlas profesiju, kurā vēlas novērtēt savas praktiskās zināšanas un kompetences (Izglītības programmas – lejupielādēt (pielikums Nr.1));

Pretendents ierodoties izglītības iestādē saņem 2 konsultācijas, katra 60 minūšu garumā : – par izvēlētās profesijas standarta prasībām u.c. administratīvajiem jautājumiem; – par profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi.

Pretendents raksta iesniegumu par profesionālās kompetences novērtēšanu (iesnieguma paraugs – lejupielādēt (pielikums Nr.2)), kuram obligāti jāpievieno maksājuma kvīts par eksāmena kārtošanu un jāiesniedz izglītība iestādes grāmatvedībā, 304.kab., darba dienās no 8.30 – 16.30;

Precīzāka informācija par eksāmenu norisi un noteikumiem pretendents saņems divās bezmaksas konsultācijās, kuras tiek organizētas pirms iesnieguma iesniegšanas pēc apstiprināta konsultāciju grafika. Konsultāciju grafiks-lejupielādēt (pielikums Nr.3))

Ārpus formālās izglītības sistēmā apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana Daugavpils tehnikumā (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 146 no 22.02.2011.)

Pretendents izvēlas profesiju, kurā vēlas novērtēt savas praktiskās zināšanas un kompetences (Izglītības programmas – lejupielādēt (pielikums Nr.1));

Pretendents ierodoties izglītības iestādē saņem 2 konsultācijas, katra 60 minūšu garumā : – par izvēlētās profesijas standarta prasībām u.c. administratīvajiem jautājumiem; – par profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi.

Pretendents raksta iesniegumu par profesionālās kompetences novērtēšanu (iesnieguma paraugs – lejupielādēt (pielikums Nr.2)), kuram obligāti jāpievieno maksājuma kvīts par eksāmena kārtošanu un jāiesniedz izglītība iestādes grāmatvedībā, 304.kab., darba dienās no 8.30 – 16.30;

Precīzāka informācija par eksāmenu norisi un noteikumiem pretendents saņems divās bezmaksas konsultācijās, kuras tiek organizētas pirms iesnieguma iesniegšanas pēc apstiprināta konsultāciju grafika. (Konsultāciju grafiks-lejupielādēt (pielikums Nr.3))