“ArtIn Future”, Nr. 2020-1-DE02-KA226-VET-008138

Projekta īstenošanas periods: 2021. gada marts – 2023. gada februāris.

Mērķis: veicināt dažādu mērķa grupu (izglītojamo, izglītotāju, sabiedrības kopumā) informētību un izpratni par mākslīgo intelektu un tā izmantošanas iespējām, kā arī lomu mūsdienu sabiedrībā un ikviena cilvēka dzīvē. Projekta ietvaros tiek apskatītas trīs aktuālas tēmas: mākslīgais intelekts un ētika; nākotnes digitālās prasmes, kā arī mākslīgais intelekts biznesa vidē. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādātas divas rokasgrāmatas (par mākslīgā intelekta ētikas jautājumu risināšanu, kā arī par nepieciešamajām digitālajām prasmēm izglītojamajiem un izglītotājiem) un viena interaktīva datubāze ar uzņēmēju video liecībām par mākslīgā intelekta izmantošanu gan ikdienā, gan darba vidē un nepieciešamajām kompetencēm darbam mākslīgā intelekta laikmetā.

Projekta koordinators: Internationaler Bund (IB) Mitte gGmbH (Vācija).

Sadarbības partneri: institūcijas no Vācijas, Austrijas, Spānijas un Latvijas.

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Austrija) 

CEIP “FÉLIX CUADRADO LOMAS” (Spānija) 

TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN (Vācija) 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils tehnikums” (Latvija)

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv