Atjaunojamās enerģētikas tehniķis

Ja Tu esi aizdomājies par to, lai iegūtu atjaunojamās enerģētikas tehniķa kvalifikāciju Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, šeit vari uzzināt, ko Tu mācīsies, apgūsi un kur varēsi strādāt pēc atjaunojamās enerģētikas tehniķa kvalifikācijas iegūšanas.

Kas ir atjaunojamās enerģētikas tehniķis?

Atjaunojamās enerģētikas tehniķis plāno, organizē un veic atjaunojamās enerģētikas iekārtu, kuras izmanto atjaunojamās enerģijas resursus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā, izbūvi un uzraudzību, plāno un organizē ražošanā nepieciešamo materiālu, resursu un iekārtu piegādi, novietošanu, uzglabāšanu un ražošanas atkritumu utilizāciju.

Kādu izglītību es iegūšu?

Tu iegūsi profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju “Atjaunojamās enerģētikas tehniķis”

Ko es iemācīšos?

Apgūstot atjaunojamās enerģētikas tehniķa profesiju, tu apgūsi elektroenerģētikas pamatprocesus un elektrotehnisko darbu veidus, elektroietaišu montāžas atslēdznieku darbus, elektrotehnikas pamatus un elektriskos mērījumus.
Tu zināsi: elektriskos, neelektriskos mērījumus elektromontāžas un elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas darbos, kā piesaistīt speciālistus AE objektu un sistēmu montāžas darba uzdevuma veikšanai.
Tu izpratīsi, kā izvēlēties elektromontāžas darbam atbilstošās preces un pakalpojumus, izveidot un uzturēt materiāltehnisko bāzi individuālo elektrotehnisko darbu veikšanai AEI, kā organizēt AEI nodošanu ekspluatācijā, kā veikt AEI un konstrukciju demontāžu saskaņā ar tehnisko dokumentāciju.
Tu spēsi: lasīt, aizpildīt un papildināt tehnisko dokumentāciju, izprast rasējumus, elektriskās principiālās shēmas un materiālu specifikācijas, veikt elektroiekārtu atslēdznieka darbus un montāžas palīgdarbus, izmantot atjaunojamos enerģijas resursus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā, plānot un organizēt ražošanā izmantojamo atjaunojamās enerģijas materiālu, resursu un iekārtu piegādi, novietošanu un uzglabāšanu, izstrādāt veicamo darbu laika grafiku.

Vai es varēšu doties praksē uz ārzemēm?

Jā, ikviens Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamais var piedalīties atlasē, lai daļu mācības prakses savā kvalifikācijā izietu kādā ārzemju uzņēmumā programmas Erasmus+ ietvaros.

Ko es varēšu darīt ārpus stundām?

Ārpus mācībām tev būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs. Informāciju par interešu izglītības piedāvājumu skaties šeit.

Kur es varēšu mācīties tālāk?

Pēc atjaunojamās enerģētikas tehniķa kvalifikācijas iegūšanas tu varēsi turpināt mācības un iegūt augstāko izglītību, kā arī elektrisko iekārtu speciālista vai elektroinženiera kvalifikāciju augstskolās Latvijā.

Kur es varēšu strādāt?

Pēc izglītības iegūšanas tu varēsi strādāt uzņēmumos, kuros izmanto atjaunojamās enerģijas resursus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā (veic izbūvi un uzraudzību, plāno un organizē ražošanā nepieciešamo materiālu, resursu un iekārtu piegādi, novietošanu, uzglabāšanu un ražošanas atkritumu utilizāciju).

Sīkāka informācija par profesionālās izglītības programmu pieejama šeit.