Bauskas ielas korpuss

Līdzās Daugavpils tehnikuma galvenajai ēkai Strādnieku ielā atrodas Bauskas ielas mācību korpuss. Tas ir pilnīgi jauns mācību korpuss – pabeigts 2020.gada beigās. Agrāk šajā vietā starp abām tehnikuma dienesta viesnīcām atradās nepabeigta peldbaseina ēka – šīs ēkas vietā tagad slejas skaists un moderns dzelzceļa laboratoriju korpuss. 

Dzelzceļa laboratoriju korpuss tika izveidots 2017.-2020.gadā ERAF projekta “Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (Nr.8.1.3.0/16/I/001) īstenošanas rezultātā. Modernizējot izglītības iestādes infrastruktūru, tika veikta Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu, kā arī veikta mācību aprīkojuma iegāde prioritārās izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi” īstenošanai.