PIKC DT 2021/30 “Neregulāri pasažieru pārvadājumi Erasmus+ projektu ietvaros”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI30.12.2021.Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/30 “Neregulāri pasažieru pārvadājumi Erasmus+ projektu ietvaros”Piedāvājumu iesniegšanas datums: 07.01.2022. līdz plkst. 12:00.Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņamStrādnieku iela 16, Daugavpilī. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pastaadresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar Read More …

PIKC DT 2021/29 “Kustamās mantas apdrošināšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 08.12.2021.Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/29 “Kustamās mantas apdrošināšana”Piedāvājumu iesniegšanas datums: 14.12.2021. līdz plkst. 12:00.Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR Read More …

PIKC DT 2021/28 “Nekustāmo īpašumu apdrošināšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 08.12.2021.Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/28 “Nekustāmo īpašumu apdrošināšana”Piedāvājumu iesniegšanas datums: 14.12.2021. līdz plkst. 12:00.Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam, Strādnieku iela 16, Daugavpilī.  Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: Read More …

PIKC DT 2021/27 “Transportlīdzekļu apdrošināšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 03.12.2021. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/27 “Transportlīdzekļu apdrošināšana” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 09.12.2021. līdz plkst. 12:00. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam, Strādnieku iela 16, Daugavpilī. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi:  dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu Read More …

PIKC DT 2021/26 “Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, profesionālā apmācība”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 03.12.2021. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/26 “Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, profesionālā apmācība” Paredzamā līgumcena ir zemāka par EUR9999,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi) bez PVN. Piedāvājumu iesniegšanas datums: 09.12.2020. līdz Read More …

PIKC DT 2021/25 “PIKC “Daugavpils tehnikums” iekšējo un ārējo elektroiekārtu tehniskā apkalpošana, izolācijas pretestības zemējuma mērīšanas darbi”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 03.12.2021. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/25 “PIKC “Daugavpils tehnikums” iekšējo un ārējo elektroiekārtu tehniskā apkalpošana, izolācijas pretestības zemējuma mērīšanas darbi “ Piedāvājumu iesniegšanas datums: 09.12.2021. līdz plkst. 12:00. Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 9999,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti Read More …

PIKC DT 2021/24 “Ēku apkures un ventilācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, siltuma režīma un ventilācijas sistēmu efektivitātes regulēšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 03.12.2021. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/24 “Ēku apkures un ventilācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, siltuma režīma un ventilācijas sistēmu efektivitātes regulēšana” Paredzamā līgumcena ir zemāka par EUR 9999 ,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un Read More …

PIKC DT 2021/22 “Gaismekļu nomaiņa”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI  01.11.2021. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/22 “Gaismekļu nomaiņa”Piedāvājumu iesniegšanas datums: 05.11.2021. līdz plkst. 13:00.Plānota līguma cena: līdz EUR5000,00 (pieci tūkstoši euro 00 centi) bez PVN.Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, PIKC Read More …

PIKC DT 2021/21 “Kondicioniera iegāde un uzstādīšana (montāža)”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI  01.11.2021. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/21 “Kondicioniera iegāde un uzstādīšana (montāža)”Piedāvājumu iesniegšanas datums: 05.11.2021. līdz plkst. 13:00.Plānota līguma cena: līdz EUR9999,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 99 centi)Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam Read More …