Ņikita Lapa

Gribam Jūs iepazīstināt ar Ņikitu Lapu – vienu no labākajiem absolventiem-automehāniķiem, kas pabeidza Daugavpils tehnikumu 2020.gadā. Neskatoties uz to, ka Ņikita parādīja lieliskas profesionālās zināšanas un iemaņas, viņš profesijā nostrādāja mazāk par gadu. Pēc rakstura būdams ļoti aktīvs un ambiciozs, Read More …